На голову Новини Вінницька громада засуджує діяльність міського голови В. Гройсмана //...

Вінницька громада засуджує діяльність міського голови В. Гройсмана // Vinnitsa community condemns the activities of the mayor Vladimir Groysman

205
0

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ вінницьких громадських організацій до демократичних європейських інституцій щодо порушення принципів демократії та норм чинного українського законодавства з боку Вінницького міського голови Володимира Гройсмана // Open letter from Vinnitsa public society organization to Europian democratic institutions as to violation of democratic principles and Ukrainian legislation, which is made by Vinnitsa mayor Vladimir Groysman

  ВИСЛОВИ СВОЮ ДУМКУ

 

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ


вінницьких громадських організацій до демократичних європейських інституцій щодо порушення принципів демократії та норм чинного українського законодавства з боку Вінницького міського голови Володимира Гройсмана.

 

В м. Вінниця зростає занепокоєння з боку територіальної громади та Інститутів громадянського суспільства діяльністю Вінницького міського голови Володимира Гройсмана. В місті систематично порушуються соціально-економічні права громадян, переслідується свобода слова, порушуються права на приватну власність, ігноруються вимоги чинного законодавства в галузі житлово-комунальних послуг, розростаються корупційні схеми, утискається діяльність громадських організацій.

В Вінницькому міськвиконкомі під прикриттям так званого «прозорого офісу» унеможливлено спілкування громадян з працівниками органу місцевого самоврядування. Доступ до інформації, як одна з базових складових демократичного самоврядування свідомо ігнорується міською владою, яка відмовляється розміщувати на офіційному Інтернет-сайті свої нормативно-правові акти, особливо з земельних питань, та з питань пов’язаних з тарифною політикою та розподілом комунальної власності.
 

Міський голова своїми рішеннями суттєво погіршив соціально-економічне положення громадян, та запровадив неринкові та адміністративні заходи на ринку комунальних послуг міста. Рішенням колегії Вінницького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 22 грудня 2010 р. №84 було встановлено, що міськвиконком своїми рішеннями призвів до «порушення інтересів споживачів, суттєво вплинув на визначення критеріїв якості житлово – комунальних послуг, порушив вимоги законодавства про захист економічної конкуренції суб’єктами господарювання, які надають житлово – комунальні послуги, у вигляді зловживання монопольним становищем на ринку».
 

В. Гройсман монополізував ринок теплопостачання м. Вінниця, рейдерським шляхом захопивши приватне підприємство ТОВ ВКП «МОРІС», та встановивши в місті один з найвищих в Україні тарифів в галузі теплового постачання.

Систематичне ігнорування міським головою права на приватну власність громадян вилилось в запровадженні в місті необґрунтованого збору на гаражі вінничан, що не має аналогів в Україні . Без належного правового підґрунтя власність вінничан зноситься силами комунального підприємства МКП «Архітектурно – будівельний сервіс»

В місті створено атмосферу тиску на незалежні ЗМІ, які відмовляються від «співпраці» з В. Гройсманом. Всі вимоги представників незалежних ЗМІ щодо припинення непрозорих конкурсів з продажу комунального майна, земельних ділянок та різноманітних тендерних закупівель ігноруються.
 

Вінницькій міській голова намагається маніпулювати думкою міжнародної громадськості та переконати світові інституції в прихильності до європейських цінностей. Тому ми, представники Інститутів громадянського суспільства Вінницької області, дбаючи про майбутнє власного міста і зважаючи на європейські принципи місцевого самоврядування, закликаємо демократичні інституції Європи й світу до всебічного і виваженого підходу в оцінці діяльності Вінницького міського голови В.Б. Гройсмана. Та закликаємо Вас, надати належну оцінку фактам систематичного порушення демократичних норм, громадянських прав і свобод, та вимог чинного законодавства про місцеве самоврядування з боку Володимира Гройсмана.

Враховуючи зазначені факти, в громади м. Вінниця викликає стурбованість той факт, що людина з такою репутацією буде очолювати українську делегацію у м. Страсбург як представник успішного самоврядування .
 

 

Для підтримки спільної заяви, Ви можете залишити свій коментар під статтею.

За можливістю, вказуйте своє прізвище, ім’я та адресу.

 

 

 

Open letter

from Vinnitsa public society organization to Europian democratic institutions as to violation of democratic principles and Ukrainian legislation, which is made by Vinnitsa mayor Vladimir Groysman.

 

Vinnitsa local community and public organizations are worried with Vinnitsa mayor activities. In this city social and economic rights of its citiziens are systematically violated, freedom of speech breaking, the rights for private property are ignored, corruption is spread out. The activities of public organizations iz blocked.

So called “transparent office” in Vinnitsa city council is a shelter for its officials from communication with citiziens, solving their problems. Access to the information as to local power activities deliberatily is blocked, authorities refuse to place on its official Internet-site the information which is concerped the problems of city land counstruction, deviding community property, tariff rates, city legislation acts.

Mayor of Vinnitsa city, using his orders and resolutions, made social-economic condition of local community much worse, he used anti-market and administrative measures as to municipal economy and public utilities.

In accordance with resolution of Vinnitsa department of Ukrainian Antimonopoly Committee № 84 (22nd of December 2010) the orders of Vinnitsa city conncil caused “violation of interests of consumers, got worse the criteria of quality of the city public utilities, broke the demands of law as to defens of economic competition among housing business structures, took advantage of monopoly business units in this branch”.

Mr. Groysman made the heating-providing market in Vinnitsa as his own monopoly, used raider”s attack against private enterprise “Moris”, got the highest heating tariff ranks in the whole Ukraine.

Also he sistematically ignores the rights of sitiziens for private property, has brought in life anti-law tax for garage buildings. Without any ligislative basis the property of local community is ruined by municipal enterpise “Architect-building service”.

In Vinnitsa there exists an atmosphere of preassure on independet mass-media, especially on those, wich refuse to cooperate with Mr. Groysman. All the demands of mass-media representatives as to stopping non-transparent competitions, which concern salse of municipal property , plots & different tender purchases are ignored by municipal authorities.

Mayor of Vinnitsa city manipulates with worled public opinion, tries to show his loyality to Europian principles of democracy & treasures. But his position and real actions are false and not honest.

Therefore, we – the representatives of Vinnitsa public organisations, taking care for the future of our city, devoting to the principles of Europian community and local self-government appeal to democratic institutions of Europe thoroughly and in detail to appreciate the behaviour and actions of Mr. Groisman.

Taking into consideration all these issues we are worring with the fact that an official of such reputation will head the Ukrainian delegation in Strasburg as a representative of succesful local self-government.

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

введіть свій коментар!
введіть тут своє ім'я