На голову Сфера ЖКГ Звільнення голови ОСББ: які документи необхідно переоформити?

Звільнення голови ОСББ: які документи необхідно переоформити?

477
0

Правовий статус голови правління ОСББ має подвійну правову природу: з одного боку, він є працівником юридичної особи — ОСББ; з іншого боку — є членом об’єднання. Тому виважений підхід до звільнення — в інтересах насамперед самого об’єднання.

Як повідомляє “Україна Комунальна“, статус голови правління ОСББ має подвійну правову природу. З одного боку, він, як правило, є працівником юридичної особи — ОСББ, а отже — на нього поширюються всі норми трудового законодавства, у тому числі й ті, що регулюють порядок звільнення працівника з роботи.
 
З іншого боку — голова правління ОСББ є членом виконавчого органу об’єднання, тож тут діятимуть і спеціальні норми законодавства про ОСББ, а також внутрішніх документів об’єднання. До того ж голова правління є ще й керівником ОСББ як юридичної особи — відомості про нього як про керівника та підписанта зазвичай містяться в Єдиному держреєстрі юросіб1.
 
А загалом виважений підхід до звільнення голови правління — в інтересах насамперед самого об’єднання, оскільки належна зміна керівництва здатна убезпечити від зайвих проблем через «простої» у роботі об’єднання й не лише.
 
Отже, наразі з’ясуймо, як організувати оформлення процесу звільнення голови правління найкращим чином.
 
Норми трудового законодавства мають виконуватися
 
Уявімо типову ситуацію — ОСББ не має внутрішніх документів, що детально регулюють процедуру звільнення голови правління за власним бажанням, а статут ОСББ відповідає змісту типового статуту.
 
Якщо голова правління ОСББ є працівником останнього, діятиме загальна норма Кодексу законів про працю України (далі — КзпП). Так, відповідно до ч. 1 ст. 38 КзпП працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника чи вповноважений ним орган письмово за 2 тижні.
 
На перший погляд має здатися, що для голови правління буде достатнім написати заяву про звільнення, самому її завізувати, видати відповідний наказ та знову ж таки самому внести відповідний запис до трудової книжки. Або ж — надати розпорядження зробити це іншому членові правління.
 
Одразу скажемо, що такий варіант дій суперечитиме чинному законодавству. Зокрема сумнівними, з точки зору юридичної сили, будуть такі документи, як наказ про звільнення та запис у трудову книжку. Адже якщо голова звільняється, то очевидно, що він втрачає відповідні повноваження, а отже — не зрозуміло, на якій підставі ним видаватиметься наказ і підписуватиметься трудова книжка.
 
Крім того, якщо копнути глибше, можемо констатувати, що під поняттями «власник або вповноважений ним орган» у цьому випадку слід мати на увазі юридичну особу — ОСББ і загальні збори відповідно. Тому, вважаємо, що саме рішення загальних зборів за таких обставин може бути тим документом, на підставі якого можна сміливо вносити запис до трудової книжки голови правління про звільнення.
 
Перший крок — скликання загальних зборів
 
Отже, перший крок голови правління, який бажає звільнитися, — складання та реєстрація в ОСББ відповідної заяви про звільнення як вхідної кореспонденції, скликання загальних зборів і постановка на їх порядок денний питання про своє звільнення з посади й обрання свого наступника.
 
Після того, як таке рішення буде прийнято, з’явиться належна правова підстава для внесення запису до трудової книжки вже колишнього голови правління ОСББ про звільнення за власним бажання. Зауважимо: таке рішення буде достатньою підставою для звільнення, і додаткових наказів нового голови правління про це не вимагається. Водночас дуже поширеною є практика, коли, крім рішення вищого органу юрособи, що вповноважений вирішувати питання про призначення та звільнення з посад окремих працівників, складається «дублюючий» документ — наказ нового керівника про звільнення його попередника. Насправді робити цього закон не вимагає.
 
Запис про звільнення голови правління в трудовій книжці скріплятиме підписом уже новий керівник ОСББ.
 
Передання документів
 
Дуже рекомендуємо — як співвласникам будинку, у котрому відбувається зміна керівництва ОСББ, так і колишньому й новому головам, належним чином організувати процедуру приймання-передачі документів. Це пов’язано з тим, що на практиці діловодство геть не всіх ОСББ ведеться на гідному рівні, і багато важливих документів можуть зберігатися розрізнено, знаходитися в особистому розпорядженні керівництва об’єднання тощо. Тому радимо на загальних зборах, які вирішуватимуть питання про зміну керівництва ОСББ, окрему увагу присвятити питанню передання документів.
 
Оптимальний варіант — коли процедура звільнення голови правління ОСББ із посади чітко прописана в статуті чи інших внутрішніх документах об’єднання. Зокрема у внутрішніх документах об’єднання доцільно заздалегідь урегулювати процедуру передання документів новому керівникові ОСББ, а також запровадити обов’язковість складання фінансового звіту об’єднання станом на дату звільнення голови правління. Це слід робити для того, щоб: 
  • по-перше, уникнути ситуацій, коли у виникненні тих чи інших питань, у тому числі таких, що матимуть негативні фінансові наслідки для об’єднання, колишнє та нове керівництво шукатиме винного, указуючи один на одного;
  • по-друге, уникнути небажаних сюрпризів фінансового характеру, коли вже після звільнення голови правління стане відомо про нові зобов’язання чи неочікувані борги об’єднання.
Якщо співвласники не звільняють
 
На практиці можливі й ситуації, коли голова правління добросовісно виконав усі дії для свого звільнення: написав заяву, скликав загальні збори, підготувався відзвітувати… Однак збори не збираються: немає кворуму чи достатньої для прийняття позитивного рішення кількості голосів або мешканці будинку не визначилися з новою кандидатурою та через це не поспішають прощатися із чинним головою.
 
Що робити у такому випадку голові правління? Ситуація неоднозначна. З одного боку, очевидно, що примусова праця законодавством заборонена, і недисциплінованість співвласників — їх небажання оперативно збиратися на загальні збори та приймати рішення — не повинна стримувати подальшу діяльність особи, що вже не бажає продовжувати трудитися на посаді голови правління ОСББ.
 
З іншого боку, якщо голова правління таки припинить виконання своїх обов’язків і полишить ОСББ напризволяще, до офіційного переобрання, на нього можуть чекати неприємності у випадку, якщо це призведе до збитків або санкцій до ОСББ через невиконання ним тих чи інших дій. І тоді вже голові правління треба буде доводити, що він не виконував тих чи інших обов’язків через те, що хотів звільнитися, але не зміг це зробити через нерадивість співвласників. Тут, звісно, постане  питання про те, наскільки якісно він організовував скликання загальних зборів тощо.
 
Аби уникнути таких ситуацій, знову ж таки — іще раз рекомендуємо прописати порядок звільнення голови правління у внутрішніх документах об’єднання (статут або положення про керівні органи ОСББ тощо). До останніх доцільно включити норму такого змісту:
 
«Голова правління ОСББ, який бажає звільнитися з посади за власним бажанням, зобов’язаний скликати загальні збори ОСББ, та поставити на їх порядок денний питання про своє звільнення та обрання нового голови правління. У разі, якщо загальні збори два рази підряд не відбудуться через відсутність кворуму, голова правління ОСББ звільняється від виконання усіх своїх обов’язків. При цьому, він повинен повідомити про це співвласників та членів правління ОСББ. Тимчасово, обов’язки голови правління покладаються на членів правління».
 
Акцентуймо вашу увагу на тому, що  й таке врегулювання не є панацеєю від вирішення проблеми, а матиме скоріше дисциплінуючий характер для співвласників і створюватиме хоч якусь правову підставу для діяльності інших членів правління, якщо голова таки піде, не передавши повноваження наступнику. Адже для внесення запису до трудової книжки колишнього голови все ж потрібне рішення загальних зборів.
 
Крім того, у Єдиному реєстрі юросіб голова правління  надалі значитиметься як керівник, а отже — особа, котра апріорі нестиме відповідальність за низку порушень, що теоретично можуть бути вчинені об’єднанням (порушення правил ведення обліку, подання звітності, норм трудового законодавства тощо). Тому покладатися лише на наведену норму буде половинною мірою, до якої можна вдаватися в разі нагальної потреби.
 
Отже, оптимальний варіант звільнення — це коли голова правління не припиняє виконання своїх обов’язків до обрання свого наступника та передання йому всіх справ об’єднання.
 
Підсумуймо
 
Таким чином, бачимо, що оптимальним — як для співвласників, так і для самого голови правління, видається такий алгоритм дій при звільненні останнього:
 
1. Голова правління ОСББ пише та реєструє у вхідній кореспонденції ОСББ заяву про звільнення;
 
2. Голова правління ОСББ забезпечує скликання та організацію загальних зборів ОСББ, до порядку денного яких включає питання щодо переобрання голови правління. На загальних зборах надає звіт про фінансову діяльність ОСББ станом на актуальну дату;
 
3. Якщо внутрішні документи ОСББ не регулюють цих питань, — на загальних зборах затверджується порядок приймання документів від колишнього голови до новообраного. Підкреслимо, що слово «приймання» уживаємо умовно, адже зрозуміло, що голова правління не вповноважений такі документи зберігати особисто, вони мають зберігатися в приміщенні юрособи — ОСББ.
 
Для нас важливо зафіксувати сам факт надання доступу до таких документів новому голові ОСББ або залишення їх діючим членам правління. Тому форма та назва документа можуть бути будь-якими (наприклад, акт, у якому сторони зафіксували, що на момент звільнення голови правління документи ОСББ у складі: … (стисло перелічити основні документи/групи документів) знаходяться в приміщення ОСББ). Як свідчить практика, необхідність складання такого документа може стимулювати колишнього голову правління не утримувати ті чи інші документи в себе, а наявність такого документа може упередити багато непорозумінь у майбутньому;
 
4. Унесення запису до трудової книжки колишнього голови правління ОСББ новим головою правління чи іншою вповноваженою особою, проведення всіх нарахувань заробітної плати, видача трудової книжки;
 
5. Проведення державної реєстрації змін до Єдиного держреєстру юросіб щодо зміни керівника юрособи.
 
У випадках, коли голова правління ОСББ не є працівником об’єднання, а виконує свої обов’язки на громадських засадах, наведений вище порядок особливо не зміниться. Так, голова правління подаватиме ОСББ не заяву про звільнення, а заяву про складання повноважень, і не виникне потреби в унесенні запису про звільнення до трудової книжки. В іншому ж алгоритм дій змін не зазнає. 

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

введіть свій коментар!
введіть тут своє ім'я