На голову Новини Що собою являють сучасні партії влади?

Що собою являють сучасні партії влади?

173
0

Спробуємо розібратися, до якого ідеологічного спрямування належать сучасні парламентські партії.

Спробуємо розібратися, до якого ідеологічного спрямування належать сучасні парламентські партії.


Політична партія „Народний фронт”

 

„Народний фронт” — партія, що утворилася шляхом виділу із ВО „Батьківщина” напередодні останніх парламентських виборів. Однак, якщо ВО „Батьківщина” завжди позиціонувала себе як лівоцентристська партія, то програма „Народного фронту” вимагає визначити її як правоцентристську партію.

 

На користь цього говорять наступні положення програми:

 

– стратегічна мета партії — забезпечення прав і свобод своїх громадян, здійснити всебічні реформи, необхідні для досягнення європейських соціальних стандартів. Людина, її інтереси і потреби лежать в основі нашого політичного курсу;

 

– головними пріоритетами реформ у державно-правовій сфері партія вважає наближення України до європейських стандартів урядування, суттєве обмеження корупції, децентралізацію та розвиток місцевого самоврядування;

 

– інститути громадянського суспільства будуть залучені до вирішення найактуальніших проблем розвитку держави і суспільства;

 

– демонополізація економіки – це той необхідний крок, з якого ми повинні почати;

 

– ми виступаємо за розширення свободи підприємницької діяльності, істотне скорочення функцій адміністративного регулювання економіки. Малий і середній бізнес мають стати в авангарді економічного розвитку країни, середній клас – основою її соціальної структури, як це і відбувається у найрозвиненіших державах світу.

 

Перемігши на парламентських виборах, лідер цієї партії став керівником уряду і має прямі важелі впливу для реалізації програми партії на державному рівні. Однак, вже зараз можна побачити, що більшість наведених положень поки що залишається популістськими гаслами.

 

Політична партія „Блок Петра Порошенка”

 

„Блок Петра Порошенка” — до 2014 року ця партія мала назву «Солідарність». Вікіпедія визначає, що ідеологією партії є християнський лібералізм, проєвропеїзм, націоналізм. Натомість передвиборча програма партії, що йшла на останні парламентські вибори у блоці з партією «УДАР», містить положення, які підтверджують не всі ці визначення.

 

Програма „Блоку Петра Порошенка” «Жити по-новому» зазначає, що:

 

– має відбутися децентралізація влади;

 

– громади на місцях отримають більше прав і грошей на реалізацію повноважень;

 

– наголошується на неухильному дотриманні прав усіх національних меншин;

 

– у сфері зовнішньої політики пріоритетом для партії є повноцінне членство України в Європейському Союзі;

 

– необхідність утвердити систему спрощеного оподаткування для малого та середнього бізнесу.

 

Також цікаві положення є в програмі партії «УДАР», з якою ця партія перемогла на парламентських виборах 2012 року. Зокрема такі: «Ми розглядаємо державу як інструмент для примноження суспільних благ, а не як самостійну цінність. Ці блага полягають, насамперед, у забезпеченні гідного і повноцінного життя громадян та гармонійних відносин у суспільстві. Межі державного впливу на суспільство визначаються спільною волею громадян та втілюються у законах. Їхнє виконання ґрунтується на верховенстві права і контролюється активним громадянським суспільством. Прогрес держави забезпечується, насамперед, через індивідуальний розвиток її громадян. Тому своє головне завдання ми вбачаємо у створенні умов для максимальної самореалізації кожної особистості. Наша головна мета – побудувати справжню соціально-ринкову економiку». Бачимо суміш «правих» та «лівих» тверджень. Однак, «праві» твердження значно переважають за обсягом «ліві». Зокрема, програма передбачає можливість приватизації земель сільськогосподарського призначення, за умов що власниками є громадяни України, а також всебічне сприяння розвитку малого і середнього бізнесу.

 

Отже, „Блок Петра Порошенка” з огляду на партійну програму слід віднести до правоцентристських партій.

 

Політична партія „Об’єднання”САМОПОМІЧ”

 

Дебютант останніх парламентських перегонів — партія «Самопоміч» своєю ідеологією визначає «християнську мораль та здоровий глузд».

 

Судячи з її програми, сповідує помірковано ліберальні ідеї, серед яких:

 

– запровадження адресної допомоги саме тим, хто її потребує;

 

– запобігання дискримінації та бар’єрам. Запровадження віддалених форм зайнятості, доступності та універсального дизайну для подолання ізоляції людей з обмеженими можливостями;

 

– запровадження медичного страхування;

 

– звільнення малого та середнього бізнесу від кріпацтва фінансово-промислових груп шляхом запровадження реальної антимонопольної політики;

 

– забезпечення доступної вартості фінансових ресурсів;

 

– поєднання ринкових та стимулюючих інструментів;

 

– дерегулювання, боротьбу з корупцією та монополіями;

 

– зосередження зусиль та ресурсів на пріоритетах, які забезпечать створення якісних робочих місць, збільшення експорту та імпортозаміщення;

 

– розвиток телекомунікаційної інфраструктури із впровадженням її елементів в усіх сферах суспільного життя;

 

– перетворення землі сільськогосподарського призначення на актив українського селянина, аби він міг залучати інвестиції і розвивати своє господарство;

 

– перетворення державного службовця на фахового, забезпеченого, патріотичного та політично неупередженого розробника та виконавця державної політики;

 

– децентралізація влади та податків, аби громади мали достатні повноваження, кошти та механізми відповідальності для власного розвитку.

 

Отже, ця партія також належить до правоцентристських за своїми декларованими цілями.

 

Політична партія „Опозиційний блок”

 

„Опозиційний блок”, який уособив у собі лівий електорат, зібрав під своїм дахом кілька партій на основі «залишків» попередньої партії влади — Партії регіонів. Побіжний аналіз програми цього блоку показує про перевагу лівих і консервативних ідей. Хоча кандидати від цього блоку, будучи високо посадовцями, явно сповідували центристські або навіть правоцентристські ідеї.

 

Серед основних положень програми такі:

 

– децентралізувати владу. Громадяни повинні отримати право самостійно, шляхом прямого голосування, обирати керівників регіонів та відкликати їх. Необхідно забезпечити передачу функцій, повноважень і фінансів територіальним громадам, утворити виконавчі органи місцевих рад, ліквідувавши районні державні адміністрації;

 

– зупинити падіння економіки. Провести реформи для покращення інвестиційного клімату, залучення зовнішніх інвестицій, збереження та створення нових робочих місць;

 

– забезпечити індексацію зарплат і пенсій відповідно до рівня інфляції, після подолання кризи – повернутися до зростання реальних доходів населення;

 

– приборкати інфляцію до рівня не більше 5%;

 

– знизити податкове навантаження на малий та середній бізнес та запровадити мораторій на його перевірки;

 

– зменшити негативні наслідки ратифікації Угоди про асоціацію з ЄС через затвердження Державної програми підтримки національних виробників.

 

– перейти до прогнозованої валютної політики з метою запобігання різким коливанням обмінного курсу;

 

– зупинити скорочення працівників бюджетної сфери, насамперед освітян, науковців, медиків та забезпечити гідну оплату їхньої праці;

 

– запровадити кредитні та податкові канікули для підприємств у регіонах, що постраждали внаслідок воєнних дій;

 

– запровадити медичне страхування, забезпечити право на безоплатне одержання медичних послуг малозабезпеченим верствам населення та пенсіонерам, підвищити стандарти медичного обслуговування;

 

– підвищити соціальний захист молодих родин шляхом збільшення допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

 

– запровадити пільгове кредитування молодих сімей для придбання житла;

 

– прийняти новий Закон України «Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем» з метою скасування практики експлуатації молодих фахівців шляхом застосування неоплачуваного випробного терміну;

 

– розширити мережу позашкільних навчальних закладів – спортивних секцій, ДЮСШ, гуртків, станцій юних техніків.

 

Таким чином, „Опозиційний блок” є лівоцентристською партією.

 

Радикальна партія Олега Ляшка

 

„Радикальна партія” — новий політичний гравець, який вперше провів своїх представників до парламенту.

 

Серед передвиборчих гасел показовими у цієї партії були такі (зверніть увагу на схожість із положеннями програми „Опозиційного блоку”):

 

– запровадимо відкликання депутатів всіх рівнів, посилимо кримінальну відповідальність за хабарництво та зловживання владою, передбачимо виборність суддів; позбавимо депутатів космічних зарплат і несправедливих пільг; скасуємо державні дачі і квартири, службові авто, охорону, особливе медичне забезпечення, а зекономлені мільярдні гроші спрямуємо на створення робочих місць, збільшення державної підтримки сиротам, багатодітним сім’ям, пенсіонерам, інвалідам, чорнобильцям, афганцям, дітям війни, студентам, селянам, молодим родинам;

 

– заборонимо продаж землі і радикально обмежимо доступ в Україну імпортної сільгосппродукції;

 

– створимо умови для відродження національного виробництва, створення нових робочих місць через радикальне зниження податків, здешевлення кредитів і ліквідацію більшості дозвільних процедур, які призводять до хабарництва і корупції;

 

– знизимо пенсійний вік для жінок до 55 років;

 

– літнім людям забезпечимо гідну пенсію. Ми передбачимо в бюджеті кошти на повернення громадянам України вкрадених у них комуністами заощаджень в Ощадбанку колишнього СРСР;

при народженні кожної дитини сім’я отримуватиме максимальну допомогу від держави. Кожна молода сім’я зможе взяти кредит під 3 відсотки річних на придбання житла;

 

– кожна молода людина матиме гарантоване державою перше робоче місце незалежно від стажу чи досвіду роботи;

 

– підприємцям, які братимуть на роботу молодь, будуть надані значні податкові пільги;

 

– освіта буде безкоштовною;

 

– збільшимо в 10 разів державне фінансування медичної галузі, а також реформуємо її.

 

Судячи з означених положень, Радикальна партія Олега Ляшка є лівою партією. Положення її програми в основному збігаються із положеннями програми Опозиційного блоку. Однак, якщо Опозиційний блок орієнтується на виборців із Східної України, то Радикальна партія — на всіх інших виборців.

 

Політична партія Всеукраїнське об’єднання „Батьківщина”

 

ВО „Батьківщина” — найстаріша парламентська політична сила, яка орієнтується не на ідеї і світогляд взагалі, а на ідеї та світогляд свого харизматичного лідера. Партія спирається на ліво-популістську ідеологію з романтичним відтінком. У багатьох питаннях уникає фіксації й висловлення позиції, напевно аби «догодити» якнайширшому загалу.

 

Програма ВО «Батьківщина» містить ідеологічне самовизначення партії: «Батьківщина» – всенародна, патріотична, центристська партія. Це партія нової суспільної ідеології, що органічно поєднує соціальну солідарність із захистом індивідуальних прав i свобод людини. Партія тих, хто виступає за побудову незалежної i суверенної держави, громадянського, економічно i духовно здорового суспільства, за справедливість та соціальний захист громадян ВО «Батьківщина» не сприймає проявів крайнього лібералізму з його пануванням капіталу, що зрісся з владою. Вона відкидає i крайні ліві ідеї.

 

ВИСНОВКИ

 

Насправді ідеологічних партій, які б довели свою належність до певних ідей власними діями, в Україні поки що немає. У суспільному житті панують соціальна демагогія та політична корупція.

Виборець, здійснюючи волевиявлення, орієнтується на особу лідера, нехтуючи інформацією про інших кандидатів від партії та її ідеологічним спрямуванням.

Шляхом аналізу програм партій робимо висновок про те, що перші три партії-переможці належать до правоцентристських партій.
Коаліція створена із партій, які мають протилежний погляд на деякі питання. Натомість у деяких партій, що входять до коаліції, та опозиційної партії, за деякими даними, є той самий бенефіціар.


РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

Для подолання ситуації, з метою прискорення політичної структуризації суспільства, ефективної роботи цих об’єднань громадян необхідно скасувати виборчий бар’єр, запровадити відповідальність партій за виконання передвиборчих програм, встановити пропорційну виборчу систему за відкритими регіональними списками, встановити чіткі і прозорі механізми фінансування партій та сувору відповідальність за їх порушення.

 

Лише у цьому випадку з’явиться надія, що на зміну сучасним партіям, які орієнтуються на політичного лідера та на власних бенефіціарів, нехтуючи інтересами виборців, прийдуть партії, що провадячи певні ідеї і програми, які були підтримані виборцями, будуть незалежними інститутами громадянського суспільства та гідними провідниками державотворчої ідеології.

 

Джерело:  Михайло Рябець
Заслужений юрист України, Голова Ради ГО „Україна без корупції

 

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

введіть свій коментар!
введіть тут своє ім'я