На голову Новини Яку воду ми п’ємо щодня???

Яку воду ми п’ємо щодня???

696
0

 Більшість вінничан сьогодні стурбовані тим, що подача питної води в крани квартир, разом з водою, несе в собі загрозу життю та здоров’ю мешканцям нашого міста.

ЗВЕРНЕННЯ

Про розгляд питання що до постачання питної води.

Більшість вінничан сьогодні стурбовані тим, що подача питної води в крани квартир, разом з водою, несе в собі загрозу життю та здоров’ю мешканцям нашого міста.

Це не питна вода, а технічна, яка потребує додаткового очищення. Про це свідчать осади в каструлях, чайниках, баках при відстоюванні води, газових колонках нагріву води і тому подібне, а також вода має негативний різноманітний специфічний запах.

Вінничани вже давно відмовились від такого постачання води і використовують її після додаткового очищення для технічних цілей, але не для пиття. А все це призводить до додаткових витрат коштів на придбання чистої питної води, різноманітних до очищувачів води, які коштують дуже дорого. Тобто, платити за воду 2 рази.

Все це свідчить про те, що як Вінницька рада, так і її депутати, далекі від питань постачання якісної води для потреб мешканців міста. У них немає ніякого розуміння цієї проблеми, а лише байдуже ставлення до здоров’я громади міста та проблеми в цілому.

Місцева влада зробила нас, громадян міста, «козлами відпущення» знявши з себе всі обов’язки по захисту наших прав.

Причини брудної води в кранах такі: 

1.      Застаріле обладнання.

2.      Порушення технологічного регламенту експлуатації.

3.      Водопровідні мережі непридатні для постачання води.

4.      Перевірка санітарно-епідеміологічною службою якості води по 36-ти параметрам показників, тоді як у Європі вода підлягає перевірці по 88-ми параметрам при постійному контролі.

5.      Лібералізм та байдужість органів місцевого самоврядування до проблем чистої питної води, які не в повній мірі виконують свої повноваження і не виконують надані їм обов’язки.

6.      Дезінфекція води хлором.

Всі ці та інші причини призвели до того, що в крани поступає не питна вода, а брудна технічна, за яку ми сплачуємо, як за чисту питну воду. Вказана вода має підвищений вміст заліза, міді, цинку та інших тяжких металів. В воду потрапляють токсичні компоненти та бактерії з конструктивних елементів та з герметизуючи матеріалів (особливо після проведення ремонтів водогонів).

Дезінфекція води хлором призводить до хлорорганічних сполук, які мають токсичний, канцерогенний та мутантний вплив на організми всіх Вінничан.

Хлорування води та споживання її не очищеною, призводить до накопичення в організмі людини отрути – діоксину, а також виникають проблеми зі шлунком, печінкою, підшлунковою залозою та інші хвороби. Але основну загрозу несе водопровідна вода, а саме – мікроорганізми, які оселилися в водопровідних трубах. Як стверджує вчений в галузі хімії та технології води, Владислав Гончарук, мікрофлора води адаптувалася до хлорування та найстрашніше те, що у водопровідних трубах оселилися особливі гриби, як наслідок – мікроорганізми, на які хворіють кожні дев’ять з десяти людей. Вилікуватись від цієї хвороби неможливо, антибіотики в цьому випадку не діють.

На протязі багатьох років, внаслідок бездіяльності органів державної влади та Вінницького місцевого самоврядування, на чолі з Гройсманом В.Б. та його партії «Совість України», ми всі є потерпілими по багатьом показникам, в тому числі на право безпечного життя та вживання якісної питної води. Місцева влада, на чолі з Гройсманом, не розуміє, чи не хоче розуміти, що вкладати гроші потрібно не тільки на розваги мешканців та не закопувати багатомільйонні кошти в фонтанчики перед міською радою, а на вирішення питань здоров’я громади. Це звичайний цинізм. За цей цинізм, і не тільки за цей, наступить відповідальність.

Громадська організація «Голос народу – до демократії через право» вимагає:

        Виконати Статтю 2.2 п.2 Статуту територіальної громади м. Вінниці про цілодобову забезпеченість якісною питною водою;

        Відповідно до ст.. 5 п.5, призначити загальноміські громадські слухання, в зв’язку з тим, що це питання стосується всіх членів громади. На загальноміські громадські слухання, в обов’язковому порядку, внести зміни до бюджету міста, та проекту бюджетів середньострокових та довгострокових програм соціального розвитку міста.

        Розробити, затвердити та реалізувати місцеву програму у сфері питної води, та питного водопостачання;

        Прийняти рішення з проведення комплексної перевірки:

а)   Державної санітарно-епідеміологічної експертизи;

б)   Екологічної експертизи;

в)   Економічної та господарської діяльності водопостачання;

г)   Фінансову діяльність;

д)   Розібратися з тарифами на водопостачання та водовідведення.

На 01.07.2012 р. НКРЄ повернула документи КП «Вінницяводокал» встановлення економічно обґрунтованих тарифів та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, в зв’язку з тим, що вони не відповідали вимогам чинного законодавства. Тобто ми платимо по незрозумілим тарифам.

Замість хлорування води на водоканалі (найзастаріліший спосіб), вирішувати питання по обеззаражуванню води шляхом:

        Ультрафіолетового випромінювання; озонування води;

        Обробки води гіпохлоритом натрію (антибактеріальний препарат), який дуже активний до всіх мікроорганізмів.

Вивчити питання щодо буріння свердловини в м. Вінниці, вода котрих не потребує обробки, та прийняття рішення разом з громадою.

Статистика свідчить, що 95% води використовується для технічних потреб і лише 5% використовується як питна. В різних країнах така вода проходить меншу очистку ( ніж у нас), чим питна. А це більш як на половину економить кошти споживача.

В вартість води закладені дуже великі витрати на електроенергію. Це 60-65% вартості води на виробітку 1 куб.м..

 

Пропонуємо розглянути методи зниження енергозатрат:

1.      відключати частину насосів в момент зниження збуту води (приклад м. Суми).

2.      частину води подавати не динамічними центр обіжними насосами, а об’ємними насосами (приклад м. Сімферополь).

3.      використовувати нічний тариф на енергозабезпечення водопостачання.

4.      придбати для Вінницького водоканалу тепло насоси, які на половину економлять електроенергію.

Залучити для розгляду цього дуже важливого питання:

        центральний орган виконавчої влади, яка реалізує політику в сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів;

        органи виконавчої влади, яка реалізує політику в сфері стандартизації, метрології та сертифікації;

        органи які реалізують політику у сфері енергозбереження;

        органи влади, які реалізують політику в сфері санітарно-епідеміологічного благополуччя населення;

        органи влади, які реалізують політику в сфері охорони здоров’я;

        перевірити, як виконуються «Гігієнічні вимоги до питної води, призначеної для споживання людиною»;

        виходячи з наданих аналізів якості питної води впровадити до систем доочищення питної води схему водо підготовки відповідно до «Звіту про науково-дослідну роботу» яка була проведена в березні 2013 р. м. Вінниця. Інститутом гігієни та екології Національного медичного університету ім.. О.О. Богомольця.

Нами отримано звіт про науково-дослідну роботу Директора інституту гігієни та екології Національного медичного університету ім.. О.О. Богомольця, д. мед. наук, член-кор. НАМН України, професора В.Г. Бардова.

Метою цього дослідження було пошук можливостей покращення якості питної води в м. Вінниця з централізованого господарсько-питного водопостачання в умовах обмеженого фінансування, та вирішення вказаного питання  з доочищення питної води по місцю її використання.

З метою визначення якості води, системи господарсько-питного водопостачання м. Вінниці та підбору систем доочистки були проведенні 2-3 квітня 2013 р. фізико-хімічні та хроматографічні дослідження зразків води. Результати досліджень наведені у вигляді протоколів для 10 зразків.

Відповідно вимогам ДСанПін «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» у кранах Вінничан:

        вміст марганцю у пробі води ВВП- 003 на 4% перевищує встановлену його ГДК у водопровідній воді;

        вміст миш’яку у пробі води ВВП-007 на 30% перевищує встановлену його ГДК у водопровідній воді;

        вміст миш’яку у пробі ВВП-009 на 50% перевищує встановлену його ГДК у водопровідній воді, а перманентна окислюваність – на 25%.

Висновок І Довготривале споживання води з підвищеним вмістом миш’яку збільшує трофічно-виразкових захворювань шкіри ніг, та виникнення раку шкіри.

Висновок ІІ інституту гігієни та екології Національного медичного університету  ім.. О.О. Богомольця, д. медичних наук член-кор. НАМН України, професора В.Г. Бардова: «Виходячи з аналізів якості води та результатів проведення пробної обробки води, враховуючи наявні дані та багаторічний досвід експлуатації найрізноманітніших систем доочищення питної води орієнтовна схема водопідготовки може бути наступною:

        напірний аератор + змінний фільтр тонкої очистки (0,5 мкм) + змінний вугільний фільтр + деаератор + система стабілізаційної обробки води.

За вказаної схеми водопідготовки при дотримані регламенту експлуатації буде забезпечено видалення надлишкового вмісту марганцю, миш’яку та органічних сполук, що зумовлюють перманентну окислюваність води, а також повне вилучення із неї іржі, та відкладень, що можуть надходити до крану кінцевого споживача при гідроударах зі стінок труб, запах та присмак не перевищуватиме 1 балу, на сантехніці та водонагрівач не буде утворюватись наліт.

Наша громадська організація сподівається, що дане звернення буде уважно розглянуте органами місцевого самоврядування та облдержадміністрацією з участю КП Вінницяводокал, та будуть прийняті відповідні рішення, що до якості питної води, та зниження її вартості відповідно до наданих рекомендацій.

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» просимо розглянути наше звернення, бажано на відповідних сесіях рад, та надати вичерпну відповідь.

Голова громадської організації

«Голос народу – до демократії через право»

В. Г. Матківський

 

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

введіть свій коментар!
введіть тут своє ім'я