На голову Новини УГОДА чи ШАНТАЖ?

УГОДА чи ШАНТАЖ?

312
0

Наші партнери по громадській раді надали матеріали про те, як Вінницька міська рада нав‘язує селищним радам прилеглих до території полігону, що проектується, Угоду «про соціально – економічний розвиток». В супереч Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», п.2 даної Угоди про спільну діяльність обмежує повноваження Сільської ради що до прийняття рішень в інтересах та на користь громад сіл, на території яких має розташовуватись полігон ТПВ.

 

Незалежна профспілка «Голос народу»  слідкує за розвитком подій навколо запланованого будівництва полігону твердих побутових відходів та сміттєпереробного заводу в Жмеренському районі (читайте матеріали "Володимир Гройсман буде жити за 500 метрів від сміттєзвалища?",  "Ліс-примара: його не бачать чиновники сьогодні, а чи побачимо ми його завтра?").

 

Наші партнери по громадській раді надали матеріали про те, як Вінницька міська рада нав‘язує селищним радам прилеглих до території полігону, що проектується, Угоду «про соціально – економічний розвиток». В супереч Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», п.2 даної Угоди про спільну діяльність обмежує повноваження Сільської ради що до прийняття рішень в інтересах та на користь громад сіл, на території яких має розташовуватись полігон ТПВ.
 
Друкуємо текст Угоди.

 

 

                                                                                                                  Додаток №2 до проекту
                                                                                     рішення міської ради
                                                                                     від
                      
                                                                 УГОДА

м. Вінниця                                                                                             2011 року


Вінницька міська рада в особі міського голови Гройсмана Володимира Борисовича, що діє на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", надалі Сторона 1,
Сільська рада в особі сільського голови, що діє на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", надалі Сторона 2.
разом пойменовані Сторони, уклали цю Угоду про наступне:
1. ПРЕДМЕТ УГОДИ
1.1.Предметом даної Угоди    спільна діяльність Сторін, направлена на розвиток соціально – економічний розвиток       сіл, що входять до Сільської ради Жмеринського району.
2.СПІЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1.Не приймати односторонніх рішень, які порушують права іншої Сторони.
З.ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1.Сторона 1 виділяє щорічно кошти в сумі 100 000 (сто тисяч) грн. Стороні 2 протягом 2011 -2015років на соціально – економічний розвиток сіл, що входять до сільської ради Жмеринського району.
3.2.Сторона 2 сприяє Стороні 1 в розвитку земельної ділянки площею 148,800 га (Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою Серія ЯЯ №018360), яка розташована в Жмеринському районі, згідно із напрямком використання визначеним Стороною 1.
4.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1.3а порушення умов цієї угоди винна Сторона несе відповідальність відповідно до чинного
законодавства України.
4.2.Всі спори між Сторонами вирішуються шляхом переговорів.
4.3.Спори   між   Сторонами   з   питань,   щодо   яких   не   було. досягнуто  згоди,   розв’язуються
відповідно до законодавства України Господарським судом.
4.4.Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за угодою, якщо вони є наслідком форс-мажорних обставин (стихійне лихо, пожежа, рішення органів влади, які впливають на подальше виконання угоди, та інші обставини непереборної сили).
5.ІНШІ УМОВИ
5.1.Угода оформлена у шести примірниках, які мають однакову юридичну силу.
5.2.Ця угода набуває чинності з моменту її підписання та затвердження рішенням Вінницької міської ради   та   рішенням   сільської ради   і   діє до   повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.
6.ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

Сторона1
                                                                                                    Сторона 2

 


 

Вінницька міська рада
ЄДРПОУ   25512617
21050. м Вінниця.
вул. Соборна. 59
тел. (0432) 59-50-00 

Міський голова                                                                         Сільський голоВА
В. Б. ГРОИСМАН


 

 
Цікаві аспекти, пов’язані з підписання Угоди
між Вінницькою міською радою та Сільською радою
 
Надана для обговорення Угода між Вінницькою міською радою та Сільською радою, як визначає п 1.1, є Угодою про спільну діяльність Сторін.
 
Згідно ст. 1130 Цивільного Кодексу України Сторони за угодою про спільну діяльність зобов’язуються діяти спільно для досягнення певної мети, що не суперечить законові.
 
Надана для обговорення Угода не визначає спільної мети. Зміст Угоди не визначає результатів спільної діяльності.
 
Зміст Угоди  не містить суттєвих умов, необхідних для її підписання. Угода не визначає вигоди обох сторін, а тому не зрозумілий зиск однієї із Сторін.
 
Податковий Кодекс регулює порядок оподаткування доходів від спільної діяльності. В угоді про спільну діяльність має бути вказана сторона, відповідальна за оподаткування за даною угодою.
 
Укладення вищезазначеної Угоди суперечить Закону «Про місцеве самоврядування в Україні»
Так, ст.10 Закону передбачає, що сільські органи місцевого самоврядування діють від імені громад та в їх інтересах, принаймні, не порушують інтереси громад. У даному випадку, підписання вищезазначеної Угоди та наміри побудови екологічно небезпечного об’єкта – полігону ТПВ на території сільських рад – дії проти інтересів сільської громади, та в інтересах іншої громади – Вінницької громади, громадяни якої не проживають на нашій території.
 
 
Пункт 4.3. Угоди передбачає вирішення спорів, по яких не було досягнуто згоди, Господарським судом. Згідно Кодексу адміністративного судочинства адміністративними судами розглядаються публічно-правовові спори, в яких хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування. Таким чином, надана для підписання Угода завідомо вводить в оману голову сільської ради, звернення якого до Господарського суду, в разу порушень виконання Угоди іншою стороною, приведе до відмови судом в прийнятті його заяви
 
Пункт 4.4. Угоди визначає звільнення від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за угодою через форс-мажорні обставини, в які включаються як стихійне лихо, пожежа й рішення органів влади, які впливають на подальше виконання угод. Тобто, наприклад, Рішення самої міської ради м.Вінниці звільнить її ж від виконання угоди.
 
Листом № 1014 від 31.05.2010 р. начальник КЄВ м. Вінниці Міноборони України підполковник В.В.Гармидер на ім’я Сільського голови с.Людавка, просить не вчиняти дії та приймати рішення по оформленню державного акта на земельну ділянку військового містечка с.Людавка , поки не буде прийняте рішення МОУ про долю земельної ділянки 148,8 га. Станом на 25.01.2011 р., згідно листа № 241 від 26.01.11р начальника КЕВ, вищезазначена ділянка знаходиться на обліку Міноборони України, лісовий масив обліковується та обслуговується Шепетівським військовим лісництвом, на якому розташовані ліси 1 та 2 груп. Відповідно до Основних положень проектування ДБН В.2.4 – 2-2005, «полігони ТПВ можуть розміщуватись на землях погіршеної якості, не зайнятих зеленими насадженнями (особливо лісами 1-ї та 2-ї груп». Розміщення полігонів ТПВ не допускається на землях, зайнятих лісами, лісопарками та інше.

 

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

введіть свій коментар!
введіть тут своє ім'я