На голову Новини ПРОТОКОЛ РОЗБІЖНОСТЕЙ / ПРОПОЗИЦІЙ з ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ». Користуйтесь УСІ!

ПРОТОКОЛ РОЗБІЖНОСТЕЙ / ПРОПОЗИЦІЙ з ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ». Користуйтесь УСІ!

727
0

Як відомо, з кінця року споживачі електроенергії у Вінниці та області були поставлені перед фактом необхідності укладання Договору з новою комерційною структурою, яка має постачати їм електроенергію – з ТОВ «ЕНРЕРА ВІННИЦЯ».

Але при детальному з нею знайомстві виявилась МАСА НЕВІДПОВІДНОСТЕЙ Законам України та зокрема ЖКП!…

Громадські слухання, організовані за участю її керівництва, це лише підтвердили… 

Ті так звані “договори приєднання”, які ця кіпрська фірма-посередник підсовує споживачам в ультимативній формі, ПОРУШУЄ ПРАВА СПОЖИВАЧІВ ТА РЯД ЗАКОНІВ!

Один із вінничан розробив свої правки до цього Договору і пропонує усім ним скористатись для наведення порядку і законності з цією фірмою…

                                                                          Директору ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ»,     21037, м. Вінниця, вул. Пирогова, буд 131

ПРОТОКОЛ РОЗБІЖНОСТЕЙ/ ПРОПОЗИЦІЇ   

Договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг № ……

Я заперечую проти істотних умов Договору, склав протокол розбіжностей, про що зробив застереження у договорі та у двадцяти денний строк надіслав ТОВ «ЕНРЕРА ВІННИЦЯ» два примірники протоколу розбіжностей разом з підписаним договором (ч. 4 ст. 181 ГК).

          Розбіжності істотних умов Договору з:Цивільним кодексом України (ЦК) та Господарським кодексом України (ГК), які мають вищу юридичну силу, Законами України (Законами),  ПРАВИЛАМИ роздрібного ринку електричної енергії, «ТИПОВИМ ДОГОВОРОМ про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг»  за ознаками порушення прав споживача, застереження та пропозиції.

№ п/п

істотні умови Договору                                                                                                                                                                                   

Цивільний Кодекс України

 

За процедурою – 16.04. 2019 р. кур’єр доставив мені лист ТОВ «ЕНЕРА» ул. Энергетическая, 5 №917 від 10.04.2019р. підписані в.о. директора Л.М. Островської та додані для опрацювання і підпису:                                                                                                                        – «Договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг № 070040771» ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» та ОСОБА… ( підписані в.о. директора В.П. Котик, скріплені печаткою – 2 примірника на 5 арк.;

-Додаток 1 «ЗАЯВА ПРИЄДНАННЯ до умов договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг» (не підписані, без печатки –  2 примірника на 2 арк.;

  – Додаток 2 «КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ №2.1.1.2 для побутових споживачів, які відносяться до сегменту ринку, обов’язки постачання якому покладені на Постачальника універсальної послуги»  підписані в.о. директора В.П. Котик – 2 примірника на 2 арк.;                          

ст. 641  1. Пропозицію укласти договір (оферту) може зробити кожна із сторін майбутнього договору. Пропозиція укласти договір має містити істотні умови договору і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов’язаною у разі її прийняття.                                                 2. Реклама або інші пропозиції, адресовані невизначеному колу осіб, є запрошенням робити пропозиції укласти договір, якщо інше не вказано у рекламі або інших пропозиціях.                                                      3. Пропозиція укласти договір може бути відкликана до моменту або в момент її одержання адресатом. Пропозиція укласти договір, одержана адресатом, не може бути відкликана протягом строку для відповіді

Захисне застереження: «ДОГОВІР о/р  № 070040771 про користування електричною енергією» ПАТ «Вінницяобленерго» в особі СО Вінницькі електричні мережі та ОСОБА…  від 23.04.2014р. Енергопостачальник  не виконав в частині ст.33 договору, за місяць до закінчення терміну дії не висловив наміру внести зміни або доповнення, не попередив мене (споживача) письмово про припинення дії Договору. Договір продовжений до 23.04.2020 р.                                                                                                                            -«Енергопостачальник»  (ПАТ «Вінницяобленерго» в особі СО ВЕМ) з 01.01.2019 р. перейменований на «розподільник» (андбандлінг) і припинив приймати платежі;               – Ціни для побутових споживачів, які отримують електроенергію від постачальників універсальних послуг не змінилися;                                                                                                          – Порядок формування цін на універсальні послуги, затверджено постановою НКРЕКП від 05.10.2018 № 1177.                                                                                                                                                 – Я (надійний споживач)виконував: – ст.16 оплату за спожиту енергію виконував відповідно до показань приладу обліку; – ст.17 оплату виконував за розрахунковою книжкою;                                      – Новий суб’єкти роздрібного ринкуПостачальник універсальних послуг ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» з 01.01.2019 р. не надає мені (споживачу) платіжних документів;                                                                                                                                                        –  Я, споживач позбавлений прав, які мав до 01.01.2019 р., зокрема, сплачувати відповідно до показань лічильника за розрахунковою книжкою, яку надавав енергопостачальник. 

 Ключове застереження: Постанова НКРЕКП №429/14.06.2018 не надала право ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» повідомляти про припинення діяльності постачальника ПАТ «Вінницяобленерго» та приєднання споживачів з 01.01.2019 р. до Договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ», що здійснює діяльність на підставі Статуту, якого нема у публічному доступі.                                                                              -Надані ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» 2 екземпляри «ЗАЯВА ПРИЄДНАННЯ   до умов договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг»  не передбачені ЦК України в частині ст.633, 634, 641, 642, Постановою НКРЕКП від 14.06.2018 № 429 «Про видачу ліцензій з постачання електричної енергії споживачуТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ». не мають ознак юридичного документу  – і тому  я (споживач) вказані заяви не підписав.                                                                                      Пропозиція вважати не узгодженою (не підписаною сторонами): ЗАЯВА ПРИЄДНАННЯ до умов договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг.

Застереження: Відповідно ч.2 ст.634 Цивільного кодексу України “Договір приєднання може бути змінений або розірваний на вимогу сторони, яка приєдналася, якщо вона позбавляється прав, які звичайно мала».Договір про постачання позбавляє прав, які я звичайно мав до 01.01.2019р. по «Договору користування» з ПАТ «Вінницяобленерго».  Ключова пропозиція: Включити до Договору ключові істотні умови, які  Споживач звичайно мав і виконував відповідно до  ДОГОВОРУ о/р  №…. про користування електричною енергією» від 23.04.2014р. ПАТ «Вінницяобленерго»: – ст.16 Оплата за спожиту енергію здійснювалась Споживачем відповідно до показань приладу обліку;                                                        – ст.17 Оплата спожитої енергії може здійснюватися: – за розрахунковими книжками;

№ п/п

істотні умови Договору

(ч. 2 ст. 181 ГК  вказує саме на проект договору)

                                                                                          

 – умови, що визначені законодавством як істотні або обов’язкові для договорів: (ч.1 ст. 628, ч.1 ст. 638, ч.3 ст.1012 ЦК; ч.2,3,4,5 ст.180 ГК);                                                                                                   -умови, що є необхідними для договорів даного виду;                                                                             -умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.                                                        (Висновки Верховного Суду України ст. 111-16 ГПК У)

 

Договірна умова «захисні застереження»

– закріплює заінтересованість у виконанні договору;                   – домовленість сторін у модифікації умов договору;               – пропозиції, як оновлений варіант початкових умов;                                          – захищає комерційні інтереси сторін розподілом  ризиків;

 

 

№ п/п

істотні умови Договору                                                                                                                                                                                                                                                                               

ЗУ «Про ринок електричної енергії»

1.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРА ВІННИЦЯ», що діє відповідно до ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачанняелектричної енергії споживачу, затвердженої постановою НКРЕКП від 14.06.2018 №429, в особі…в.о. директора Котика В.П., що діє на підставі Статуту (далі Постачальник), з однієї сторони та __(далі Споживач), з іншої сторони уклали цей договір:

Ст.1 п.67) постачальник універсальної послуги – визначений відповідно до цього Закону електропостачальник, який виконує зобов’язання щодо надання універсальної послуги;

 

Ст.1 п. 62) побутовий споживач – індивідуальний побутовий споживач (фізична особа, яка використовує електричну енергію для забезпечення власних побутових потреб, що не включають професійну та/або господарську діяльність);

         Застереження 1: Реквізити діяльності Постачальника (істотна умова) вказані не точно. Умови діяльності ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» вказують на монопольне становище Постачальника універсальних послуг у Вінницькій області.                                                        – Ключова пропозиція уточнити: ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» діє на підставі ліцензій з постачання електричної енергії споживачу, виданої постановою НКРЕКПвід 14.06.2018 № 429, ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469,  постанови НКРЕКП від 11.12.2018 № 1863 «Про встановлення тарифу на послуги постачальника універсальних послуг (далі – Постачальник універсальної послуги).

Застереження 2: Реквізити Споживча (істотна умова) вказані не точно.                                     – Ключова пропозиція уточнити: (далі – Побутовий не комерційний споживач).                                         

Застереження 3: реквізити діяльності директора, що діє на підставі Статуту – не вказані ким і коли затверджено – істотна умова договору, отже вбачається приховування.                           –Ключова пропозиція уточнити: Статуту, затвердженого __(ким) від ___.____.___року.                                                                                                                                                                                       

№ п/п

істотні умови Договору                                                                                                                                                                                                                                                                              

Цивільний Кодекс України

2.

1.1. Цей Договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг (далі – Договір)                є публічним договором приєднання, який встановлює порядок та умови постачання електричної енергії виключно побутовим та малим непобутовим споживачам (далі – Споживач) постачальником універсальних послуг (далі – Постачальник) та укладається сторонами з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України шляхом приєднання Споживача до цього Договору, згідно із заявою-приєднання яка є додатком 1 до цього Договору.

– п.1 ст. ст.  627 Свобода договору «Відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості».

  –    п.2  ст. 634 «У договорах за участю фізичної особи – споживача враховуються вимоги законодавства про захист прав споживачів».

Застереження 1: «ЗАЯВА ПРИЄДНАННЯ до умов договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг» не підписані, отже є рекламною пропозицією і не має статусу юридичного документу; Цивільний Кодекс України в частині ст. 633, 634, 641, 642 –не передбачає «заяви приєднання»:                                                                                                                                                                               – ст. 633 1. Публічним є договір, в якому одна сторона – підприємець взяла на себе обов’язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться. 4. Підприємець не має права відмовитися від укладення публічного договору за наявності у нього можливостей надання споживачеві відповідних товарів (робіт, послуг).                                                                                                                                    – ст. 634 2. Договір приєднання може бути змінений або розірваний на вимогу сторони, яка приєдналася, якщо вона позбавляється прав, які звичайно мала, а також якщо договір виключає чи обмежує відповідальність другої сторони за порушення зобов’язання або містить інші умови, явно обтяжливі для сторони, яка приєдналася. Сторона, яка приєдналася, має довести, що вона, виходячи зі своїх інтересів, не прийняла б цих умов за наявності у неї можливості брати участь у визначенні умов договору.                                                                                 – ст. 641 1. Пропозицію укласти договір (оферту) може зробити кожна із сторін майбутнього договору. Пропозиція укласти договір має містити істотні умови договору і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов’язаною у разі її прийняття.2. Реклама або інші пропозиції, адресовані невизначеному колу осіб, є запрошенням робити пропозиції укласти договір, якщо інше не вказано у рекламі або інших пропозиціях.3. Пропозиція укласти договір може бути відкликана до моменту або в момент її одержання адресатом. Пропозиція укласти договір, одержана адресатом, не може бути відкликана протягом строку для відповіді, якщо інше не вказане у пропозиції або не випливає з її суті чи обставин, за яких вона була зроблена». Отже, Договір – запрошення робити пропозиції укласти договір.           -ст. 642 1. Відповідь особи, якій адресована пропозиція укласти договір, про її прийняття (акцепт) повинна бути повною і безумовною.

-Відповідно  ЗУ «Про ринок електричної енергії» в частині ст.1 п. 70) приєднання електроустановкинадання замовнику оператором системи передачі або оператором системи розподілу послуги із створення технічної можливості для передачі (прийняття) у місце приєднання електроустановки замовника відповідної потужності до електричних мереж системи передачі або системи розподілу… електричної енергії необхідного обсягу з дотриманням показників її якості та надійності. Але Споживач не потребує приєднання,  його електроустановки вже приєднані до електричних мереж системи передачі/розподілу.  Пропоную видалити:  із ст.1.1. «згідно із заявою-приєднання яка є додатком 1 до цього Договору».  Мою ЗАЯВУ ПРО УТОЧНЕННЯ/ЗМІНУДоговору вважати повною  відповіддю на пропозицію укласти договір в межах 20 днів строку для відповіді (ч. 4 ст. 181 ГК).

№ п/п

істотні умови Договору                                                                                                                                                                                                                                                                              

Цивільний Кодекс України

3.

 1.2. Умови цього Договору розроблені відповідно до Закону України “Про ринок електричної енергії” та Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою Національної комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14 березня 2018 року № 312 (далі – ПРРЕЕ), та є однаковими для всіх споживачів.

ст. 630 Типові умови договору:1. Договором може бути встановлено, що його окремі умови визначаються відповідно до типових умов договорів певного виду, оприлюднених у встановленому порядку. 2. Якщо у договорі не міститься посилання на типові умови, такі типові умови можуть застосовуватись як звичай ділового обороту, якщо вони відповідають вимогам статті 7 цього Кодексу.

Застереження щодо свавільного і вибіркового тлумачення Законів і підзаконних актів:      – редакція Договору – не визначена  посиланням на відповідність типовому договору;                           – коли затверджено Договір – не вказано;                                                                                                      – посилання на Закони, частині статей (яких) – не вказано;

Застереження 1: Договір не відповідає Закону України Про житлово – комунальні послуги” в частині п.2, 3 ст. 21 «Виконавець зобов’язаний «підготувати та укласти із споживачем договір на надання житлово-комунальних послуг з визначенням відповідальності за дотримання умов його виконання згідно з типовим договором».                           

Застереження 2:  Договір не відповідає абз. 4 ч. 4 ст. 179 ГК України сторони не можуть відступати від змісту типового договору, але мають право конкретизувати його умови. Відступом від застосованого у типовому договорі є включення сторонами до господарського договору умов, які створюють регулювання, що за змістом прав і обов’язків сторін суперечить відповідному регулюванню, передбаченому типовим договором.                             – Пропозиція уточнити: відповідає Додатку 6до Правил роздрібного ринку електричної енергії (або іншому Типовому договору).                                                                                                                                             

№ п/п

істотні умови Договору                                                                                           

ЗУ «Про ринок електричної енергії»

4.

2. Предмет Договору (ч. 4 ст. 180 ГК іс. умова)           2.1. За цим Договором Постачальник продає електричну енергію Споживачу для забезпечення потреб електроустановок Споживача, а Споживач оплачує Постачальнику вартість спожитої (купленої) електричної енергії та здійснює інші платежі згідно з умовами цього Договору.

Постачальник купує електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, величина встановленої потужності яких не перевищує 30 кВт, за “зеленим” тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії такими приватними домогосподарствами на підставі укладеного між ним та побутовим Споживачем договору про купівлю-продаж електричної енергії за “зеленим” тарифом приватним домогосподарством відповідно до додатку 2 до цього Договору.

–  ст.1 п. 62) побутовий споживач – індивідуальний побутовий споживач (фізична особа, яка використовує електричну енергію для забезпечення власних побутових потреб, що не включають професійну та/або господарську діяльність).

– постанова НКРЕКП № 472 від 04.04.2017р. «Про затвердження Порядку комерційного обліку електричної енергії, виробленої на об’єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії »

Застереження щодо перекручення тлумачення:  «електроустановок Споживача» та                                                                                           «інших платежів», не визначених Законом і Договором (зобов’язання).                                                

Ключова пропозиція – видалити ст.2.1 і викласти  в узгодженій редакції:                                          –  2.1. За цим договором Постачальник бере на себе зобов’язання надійно постачати Споживачеві електричну енергію для забезпечення власник побутових потреб, що не включають професійну та/або господарську діяльність в обсягах відповідно до потужності 5 кВт електроустановок Споживача, з гарантованим рівнем надійності, якості і безпеки, а Споживач зобов’язується оплачувати одержану електричну енергію за обумовленими тарифами (цінами) у термін, передбачений цим договором.                                                                       Категорія надійності струмоприймачів Споживача – третя.                                                                     Параметри якості електричної енергії повинні відповідати державним стандартам.                             Встановлені прилади захисту типу автомат на напругу 220 В., струм 16-25 А.                      Однофазний лічильник: тип  СО-197 №_______, значність 5, пломби ДП 2 шт., рік_______, квартал__, літера__, пломби ЕМ___ВОЕ, показники_______________,                                         Трифазний лічильник: тип____№__________, значність_____, пломби ДП_____шт., рік____                                Приміщення Споживача обладнані: стаціонарними електроустановками для нагрівання водибойлер, електроустановками для опалення ________________________________________, Межа розподілу експлуатаційної відповідальності встановлюється на:                                                      –  вихідних клемах  електролічильника ___________________________________________                                                                                                                  

№ п/п

істотні умови Договору                                                                                          

Постанова НКРЕКП 14.03.2018  № 310

5.

2.2. Обов’язковою умовою для постачання електричної енергії Споживачу є наявність у Споживача укладеного в установленому порядку з оператором системи договору про надання послуг з розподілу, на підставі якого Споживач набуває право отримувати послугу з розподілу електричної енергії.

– Додаток 1 до Кодексу систем розподілу  НЕ передбачає укладення договору розподілу з побутовими споживачами.

Застереження про ускладнюючі обставини: Додаток 1 до Кодексу систем розподілу «ДОГОВІР про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу»                 2. Предмет Договору  2.1. Виконавець послуг забезпечує приєднання електроустановок об’єкта Замовника (будівництво, реконструкція, технічне переоснащення та введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об’єкта Замовника від точки забезпечення потужності до точки приєднання) відповідно до схеми зовнішнього електрозабезпечення і проектної документації та здійснює підключення електроустановок об’єкта Замовника до електричних мереж системи розподілу на умовах цього Договору.                                                                                                                                 Заперечую проти: додаткового договору про надання послуг з розподілу з побутовим споживачем при фактичному приєднанні об’єкта і невизначеній точці розподілу .                                                                                   – Ключова пропозиція виключити: із ст.2.2 зобов’язання побутового споживача укласти  договір про надання послуг з розподілу.

№ п/п

істотні умови Договору                                                                                          

ПОСТАНОВА НКРЕКП 23.04.2012  № 498

6.

3.1. Умови надання універсальних послуг Споживачу повинні передбачати наступне:             ціни на електроенергію для Споживача повинні …формуватися Постачальником ;

Не вказано посилання на ліцензійні умови Постачальника універсальних послуг.

Застереження щодо незаконного декларування зобов’язань формування ціни.                        –   Ключова пропозиція виключити, як такі, що не стосуються взаємовідносин Сторін:      із ст.3.1«ціни на електроенергію для Споживача повинні …формуватися Постачальником».

№ п/п

істотні умови Договору                                                                                                                                                                                                                                                                              

 ЗУ «Про ринок електричної енергії»

7.

4.2. Постачальник зобов’язується забезпечити комерційну якість послуг, які надаються Споживачу за цим Договором, що передбачає вчасне та повне інформування Споживача про умови постачання електричної енергії, ціни на електричну енергію та вартість послуг, що надаються, надання роз’яснень щодо положень актів чинного законодавства, якими регулюються відносини Сторін, ведення точних та прозорих розрахунків зі Споживачем…

 «комерційна якість послуг» (термін) – не визначений..

Застереження щодо істотних умов про предмет договору вимоги до якості (ч.4 ст.180ГК):                                                                 відсутня норма відповідності за виконання зобов’язань. Постачальник зміст «комерційна якість послуг»: сукупність гарантованих та загальних стандартів якості надання послуг споживачу спрямоване на якісне обслуговування та забезпечення компенсації у випадках надання послуг, що не відповідають стандартам – замінив інформуванням.                               Ключова пропозиція – видалити ст.4.2 і викласти  в узгодженій редакції:                                        Постачальник зобов’язується забезпечити стандарти  якості  електропостачання та процедуру надання та розміри компенсацій споживачам за недотримання гарантованих стандартів, відповідно до Постанови НКРЕКП № 375 / 12.06.2018 – “Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання”.                                                                                                                                           Згідно ДСТУ:EN 50160-2014: 11.4.7. Стандартна номінальна напруга Uп для мереж низької напруги загального призначення має значення 220 В між фазним і нульовим проводом або між фазними проводами:                                                                                                                                        -для трифазних чотирипровідних мереж: Uп = 220 В між фазним та нульовим проводом; -для трифазних трипровідних мереж: Uп = 220 В між фазними проводами.                                                                                                                                                           -Зміна напруги не повинна перевищувати ± 10 % від величини номінальної напруги.

№ п/п

істотні умови Договору                                                                                                                                                                                                                                                                             

Постанова НКРЕКП №220/26.02.2015

8.

5. Ціна, порядок обліку і оплати                                         5.1. Споживач розраховується з Постачальником за спожиту електричну енергію за цінами (тарифами), що визначаються відповідно до методики (порядку), затвердженої Регулятором, згідно з обраною Споживачем комерційною пропозицією, яка є додатком 3 до цього Договору.

облік послуг з постачання  електроенергії  здійснюється за показниками індивідуальних лічильників, які встановлені у квартирах або нежитлових приміщеннях

            Застереження про ускладнюючі обставини – приховування ціни (тарифів):                                         – ч. 3 ст. 180 ГК –при укладенні господарського договору сторони зобов’язані у будь-якому разі погодити ціну договору;                                                                                                              -Закон «Про комерційний облік електроенергії» – не існує, таким чином, умова – згідно з «комерційною пропозицією, яка є додатком 3 до цього Договору» (2 додатки) – незаконна; – відповідно до ЗУ “Про житлово-комунальні послуги» облік послуг з постачання  електроенергії  здійснюється за показниками індивідуальних лічильників (не комерційних), які встановлені у квартирах або нежитлових приміщеннях (отже, фактичних показників);                      

– Ціну (тарифи) на електроенергію Постачальник на час укладення Договору не вказав, при тому зобов’язує Споживча сплачувати йому кошти та відшкодовувати збитки.                                                                                                                              Ключова пропозиція: 1). Ст.5.1 в редакції Постачальника видалити.                                                            2). Ст.5.1 викласти: Тарифи на електроенергію на місяць на час укладення договору:0.9 грн./до 100кВт., 1,68 грн/понад 100кВт. (затверджені пост. НКРЕКП №220/26.02.2015);                     1.3 населенню, яке проживає у багатоквартирних будинках… і у яких відсутні, або не функціонують системи централізованого теплопостачання 1.3.2 у період з 01жовтня по 30 квітня (включно):за обсяг спожитий до 3000 кВт. год. електроенергії на місяць 90.

         Ключова пропозиція: Видалити з Договору всі посилання на систему відносин і зобов’язань «комерційна пропозиція» між ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» (далі постачальник універсальної послуги) та ОСОБА… (далі – Побутовий не комерційний споживач).

№ п/п

істотні умови Договору                                                                                                                                                                                                                                                                             

Ліцензійні умови

9.

 5.2. Спосіб визначення ціни за електричну енергію зазначається в комерційній пропозиції Постачальника.                                     Для одного об’єкта споживання (площадки вимірювання) застосовується один спосіб визначення ціни на електричну енергію.

– не вказано посилання на ліцензійні умови.

Застереження про ускладнюючі обставини:незаконне надання права Постачальником самочинно  визначати спосіб визначення ціни на електричну енергію у комерційній пропозиції. Вбачається, що ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» має намір самовільно піднімати ціну Споживачу на свій власний розсуд.                                                                                                                                    – Ключова пропозиція видалити ст.5.2, як не передбачену ліцензійними умовами.                                                                                                   

№ п/п

істотні умови Договору                                                                                                                                                                                                                                                                             

Ліцензійні умови

10.

5.3. Ціна на електричну енергію визначається Постачальником

– не вказано посилання на ліцензійні умови.

Застереження про ускладнюючі обставини:незаконне надання права Постачальником самому собі самочинно  визначати ціну на електричну енергію. Суперечить ст.5.5 Договору; Закон не надав право Постачальнику визначати ціну на електроенергію.                                              Вбачається, що ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» має намір самовільно піднімати ціну Споживачу на свій власний розсуд.                                                                                                                                    – Ключова пропозиція видалити ст.5.3, як не передбачену ліцензійними умовами.                                                           

№ п/п

істотні умови Договору                                                                                                                                                                                                                                                                             

Ліцензійні умови

11.

5.4. Збільшення ціни на електричну енергію може бути здійснено лише у разі дотримання умов надання універсальних послуг, визначених у пункті 3.1 глави 3 цього Договору.                                        

– не вказано посилання на ліцензійні умови;                                    – ціна (тариф) затверджується НКРЕКП

Застереження про ускладнюючі обставини: загроза необґрунтованого збільшення ціни. Постачальник не може порушувати або обмежувати право споживачів, встановлюючи монопольно високі або дискримінаційні ціни. У разі визнання погодженої сторонами в договорі ціни такою, що порушує ці вимоги, антимонопольний орган має право вимагати від сторін зміни умови договору щодо ціни (ч.6 ст. 180 ГК).Споживач розраховується з постачальником за електричну енергію за цінами (тарифом), що встановлений регулятором. Ключова пропозиція видалити ст.5.4, як не передбачену ліцензійними умовами.

№ п/п

істотні умови Договору                                                                                                                                                                                   

Цивільний кодекс України

12.

 5.10. Оплата рахунка Постачальника за цим Договором має бути здійснена Споживачем у строки,

визначені в рахунку, але не менше 5 робочих днів від дати отримання Споживачем цього рахунка,

або протягом 5 робочих днів від строку оплати, зазначеного в комерційній пропозиції,

прийнятої Споживачем.

п.2 ст.634  Договір приєднання може бути змінений 
або розірваний стороною

яка приєдналася,
якщо вона позбавляється прав, які звичайно мала,
а також якщо договір …
містить інші умови, явно обтяжливі для сторони, яка приєдналася.

Застереження про ускладнюючі обставини оплати рахунку:                                                                – Споживач та/або Постачальник  підтвердити строк отримання Рахунок постачальника – фактично не можуть (- рекомендованим листом під підпис про отримання – рахунки не надсилають; – переважна більшість Споживачів не мають комп’ютерів, не користувачі інтернет, тому електронні кабінети – недоступні; -Центри обслуговування, де за допомогою операторів можна сформувати рахунок за своїми показами і отримати відповідний рахунок – споживачам невідомі).                                                                                                                               –       Ключова пропозиція – видалити п.1 ст.5.10 і викласти його в узгодженій редакції договору, який Споживач звичайно мав: Оплата за електричну енергію здійснюється Споживачем відповідно до показань електролічильника: – на протязі розрахункового періоду, але е пізніше 20 числа , наступного місяця, за календарний місяць. Погоджено _____                                                                                                                                                                                                                   

№ п/п

істотні умови Договору                                                                                                                                                                                   

ЗУ «Про житлово-комунальні послуги»

13.

 5.10. п.2 Всі платіжні документи, що виставляються Постачальником Споживачу, мають містити чітку інформацію про суму платежу, порядок та строки оплати, що погоджені Сторонами цього Договору,

-Ст.32.п.5.  У платіжному документі мають бути передбачені графи для зазначення поточних та попередніх показань засобів обліку споживання комунальних послуг, різниці цих показань або затверджених норм, ціни/тарифу на даний вид комунальних послуг і суми, яка належить до сплати за надану послугу.

Застереження про ускладнюючі обставини- Постачальник фактично рахунок не надає: – рекламні листи  «Єдиний рахунок за житлово-комунальні послуги» ЦМСУ «з вигаданими, фантастичними показниками приладів обліку, борг, нараховано до сплати» – не є первинним фінансовим документом і не є легітимним, погодженим платіжним документом, але надсилає -без письмового договору користувачів Споживачів  з ЦМСУ;- без дозволу і довіреності на використання персональних даних; – без ліцензії на автоматизовану обробку платежів за житлово-комунальні послуги; –  без Закону України «Про автоматизований прийом платежів за житлово-комунальні послуги»;                                                                                                                     Постачальник порушує ст.9 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» – не вказує прізвище, хто складав їх рахунок та осіб, які брали участь у господарських операціях -це також порушення прав споживачів (у ТОВ «ЕНЕРА» 140 тисяч побутових споживачів). Це обтяжливо.

        Ключова пропозиція – видалити п.1 ст.5.10 і викласти його в узгодженій редакції договору, який Споживач звичайно мав:  Оплата за електричну енергію здійснюється споживачем відповідно до показань індивідуальних електролічильників,                                                У платіжному документі Постачальник вказує: Особовий рахунок платника __________, Прізвище І.Б _________________________Адреса абонента___________________________                                                                              Графи: за  _________місяць, показники лічильника Споживача: поточні.___  попередні,____ різниця______ , тариф за пільгою _____сума._________  тариф повний_______ сума. ___ Всього до сплати ________грн. ____коп. Термін сплати до ___________________________                                                                                                Оплата спожитої електроенергії може  здійснюватися: – за платіжними документами, які виписуються Електропостачальником; – за розрахунковими книжками. Погоджено _____                      -Рахунки за електроенергію включають реквізити  одержувача: – назва ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ»,  ідентифікаційний код______________________, МФО____________________ банку, в якому відкрито рахунок одержувача, рахунок №_____________________________, Спеціальний банківський рахунок ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» №__________в____________, Контактні дані для повідомлення показників електролічильників, № телефонів___________, Контактні даних центрів обслуговування споживачів, кол-центрів електропостачальника та операторів системи розподілу у м. Вінниця_________________________________________; Порядок роботи інформаційно-консультаційних центрів електропостачальника__________; Перелік основних послуг, що надаються кол-центром електропостачальника_____________; Контактні дані інформаційно-консультаційного центру м. Вінниці______________________,

 

 

 

№ п/п

істотні умови Договору                                                                                                                                                                                   

ЗУ «Про ринок електричної енергії».

14.

 5.11. Якщо Споживач не здійснив оплату за цим Договором в строки, передбачені комерційною пропозицією, Постачальник має право здійснити заходи з припинення постачання електричної енергії Споживачу у порядку, визначеному ПРРЕЕ (з урахуванням особливостей, встановлених для вразливих споживачів).

– ст.61 Порядок захисту вразливих споживачів визначає: 4) спеціальні заходи захисту вразливих споживачів від відключення у певні періоди, спрямовані на задоволення потреб таких споживачів в електричній енергії;

Закон не дозволяє вразливим споживачам вибирати собі постачальника – тільки постачальник універсальної послуги може її здійснювати

Застереження проти самочинного припинення постачання електроенергії.                            Ключова пропозиція – видалити ст.5.11 і викласти його в узгодженій редакції:                        Закон України «Про ринок електричної енергії» в частині ст. 61  Порядок захисту вразливих споживачів визначає: 4) спеціальні заходи захисту вразливих споживачів від відключення у певні періоди, спрямовані на задоволення потреб таких споживачів в електричній енергії. Закон не дозволяє вразливим споживачам вибирати собі постачальника – тільки постачальник універсальної послуги може її здійснювати.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

№ п/п

істотні умови Договору                                                                                                                                                                                    

Цивільний кодекс України

15.

 5.11. п.3 Пеня нараховується за кожен прострочений день оплати за цим Договором.    Споживач сплачує за вимогою Постачальника пеню у розмірі, що зазначається у комерційній пропозиції.

-Ст.551 Постачальники та споживачі зобов’язані виконувати свої зобов’язання, в тому числі щодо своєчасної оплати послуг. У разі невиконання зобов’язань договірних умов постачальник має право нарахувати пеню, якщо це передбачено умовами договору

Застереження проти самочинного нарахування пені:                                                        Умови комерційної пропозиції в частині порядку нарахування пені у розмірі 0.1% суми простроченого платежу за кожний день прострочення, з невизначеною датою року , місяці, дні  початку нарахувань – не відповідають чинному Законодавству                                                                                                                      – Введення в дію Закону України “Про житлово-комунальні послуги”, яким передбачена пеня за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги, не є підставою для автоматичного нарахування споживачам пені з 1 травня 2019 року.                                                          – нарахування пені у разі несвоєчасного здійснення платежів за комунальні послуги може здійснюватися після 1 травня 2019 року,                                                                                                         “У разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі, встановленому в договорі, але не вище 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу. Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за житлово-комунальні послуги. Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином”,   

     Ключова пропозиція – видалити ст.5.11 і викласти його в узгодженій редакції:Постачальники та споживачі зобов’язані виконувати свої зобов’язання, в тому числі щодо своєчасної оплати послуг відповідно вимог чинного законодавства.                           

№ п/п

істотні умови Договору                                                                                                                                                                                    

ЗУ «Про ринок електричної енергії».

16.

5.12.  У разі недотримання графіка погашення заборгованості або прострочення оплати поточних платежів Постачальник має право здійснити заходи з припинення постачання електричної енергії Споживачу у порядку, визначеному цим Договором.

– Ст. не передбачає графіка погашення заборгованості

Застереження проти самочинного припинення постачання електроенергії.                         Ключова пропозиція – видалити ст.5.12 і викласти його в узгодженій редакції визначення графіка погашення заборгованості                                                                                                                                                             

№ п/п

істотні умови Договору                                                                                                                                                                                   

ЗУ «Про ринок електричної енергії».

17.

 5.13. Споживач здійснює оплату за послугу з розподілу (передачі) електричної енергії через Постачальника, із зазначенням обраного способу оплати в комерційній пропозиції.                                                       При виставленні рахунку за спожиту електричну енергію Споживачу Постачальник зобов’язаний окремо вказувати оплату за послугу з розподілу електричної енергії та оплату вартості електричної енергії.

–          Ст. не передбачає додаткової оплати понад затвердженого НКРЕКП тарифу

Застереження про не оплати за невизначені Договором послуги з розподілу:   

 Вбачається, що ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» має намір самовільно піднімати ціну Споживачу на свій власний розсуд за невизначені Договором послуги з розподілуКлючова пропозиція – видалити ст.5.11 і викласти його в узгодженій редакції:                                                                                                                                     

№ п/п

істотні умови Договору                                                                                                                                                                                   

Цивільний кодекс України

18.

 5.16. Комерційна пропозиція, яка є додатком 3 до цього Договору, має містити наступну інформацію:

п.2 ст.634  Договір приєднання може бути змінений або розірваний на вимогу сторони, яка приєдналася, якщо вона позбавляється прав, які звичайно мала, а також якщо договір … містить інші умови, явно обтяжливі для сторони, яка приєдналася.

Застереження про ускладнюючі обставини: Вбачається загроза, що ТОВ «Енера Вінниця» може самостійно встановлювати та змінювати ціну, як і строки оплати за електроенергію, що може призвести до маніпулювання строками оплат різних Споживачів під загрозою припинення електропостачання та нарахуванням додаткових коштів у вигляді пені за кожен день прострочення оплати. Що є недопустимим при вільних ринкових договірних умовах.

     Ключова пропозиція – видалити ст.5.16, як таку, що містить  посилання на систему відносин і зобов’язань «комерційна пропозиція» між ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» (далі постачальник універсальної послуги) та та Мазур О.Г. (далі – Побутовий не комерційний споживач), вважати, що істотні умови включено до тексту Договору.

 

№ п/п

істотні умови Договору                                                                                                                                                                                    

ЗУ «Про ринок електричної енергії»

19.

 6.2. Споживач зобов’язується:                  2) укласти в установленому порядку договір про надання послуг з розподілу електричної енергії з оператором системи для набуття права на правомірне споживання електричної енергії та фізичну доставку електричної енергії до межі балансової належності об’єкта Споживача;  

– ст. не передбачає зобов’язання індивідуального побутового споживача укладати додатковий договір на розподіл

Застереження про нав’язування Споживачу зобов’язання  послуги з розподілу:                                                                                                               Вбачається, що ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» має намір самовільно піднімати ціну Споживачу на свій власний розсуд за невизначені Договором послуги з розподілу.                              Ключова пропозиція – видалити ст.6.2 і викласти його в узгодженій редакції:                                                                                                                                     

№ п/п

істотні умови Договору                                                                                                                                                                                   

Постанова НКРЕКП  № 375/ 12.06.2018 р.

20.

 8. Порядок припинення та відновлення постачання електричної енергії

Порядок запроваджує загальні та гарантовані стандарти якості надання послуг, встановлює процедуру надання та розміри компенсацій споживачам за недотримання гарантованих стандартів.

Застереження, що стосуються процедури надання та розмірів компенсацій споживачам за недотримання гарантованих стандартів.                                                                                 Ключова пропозиція – викласти ст.8  в узгодженій редакції: Відповідно до Постанови НКРЕКП  № 375/ 12.06.2018 р.5. відновлення електророзподільним підприємством електропостачання споживача після усунення порушень і оплати споживачем заборгованості, витрат на повторне підключення та збитків (крім відключення через заборгованість), завданих енергопостачальнику, з дня надання споживачем документів, що підтверджують усунення ним порушень або оплату заборгованості (для населення):у містах – у строк 3 робочих днів;у сільській місцевості – у строк 5 робочих днів;

№ п/п

істотні умови Договору                                                                                                                                                                                   

Постанова НКРЕКП  № 375/ 12.06.2018 р.

21.

9.4. Постачальник не відповідає за будь-які перебої у передачі або розподілі електричної енергії,

які стосуються функціонування, обслуговування та/або розвитку системи передачі

та/або системи розподілу електричної енергії, що сталося з вини відповідального оператора системи.  

. «енергопостачальник або електророзподільне підприємство 
сплачує споживачу компенсацію
за недотримання гарантованих стандартів якості послуг
з електропостачання шляхом врахування суми
відповідної компенсації як авансової плати за спожиту електричну енергію
на наступний розрахунковий період

Ключова пропозиція – викласти ст.8  в узгодженій редакції: Відповідно до Постанови НКРЕКП  № 375/ 12.06.2018 р.:Оформлення акта-претензії щодо порушення умов договору (для населення): прибуття представника електропостачальника для складання акта-претензії щодо порушення умов договору, у т. ч.:       у містах – 3 дні. у сільській місцевості -7 днів.                – усунення недоліків, зазначених в акті-претензії, або надання обґрунтованої відмови -10 днів

№ п/п

істотні умови Договору                                                                                                                                                                                    

Цивільний кодекс України

22.

13.2. У разі внесення Постачальником, в установленому чинним законодавством порядку змін до змісту типового договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, затвердженого Регулятором, Сторони погоджуються з такими змінами у цьому Договорі.

 

–          п.2 ст..634 – зміни до договору погоджуються

 

Застереження проти усунення Постачальника від відповідальності.   

Ключова пропозиція – викласти ст.8  в узгодженій редакції: Відповідно до ст.634  ЦК зміни до договору погоджуються у письмовій формі

№ п/п

істотні умови Договору                                                                                                                                                                                   

ЗУ “Про захист економічної конкуренції”,  

23

13.5. Постачальник має право розірвати цей Договір достроково, повідомивши Споживача про це за 20 днів до очікуваної дати розірвання, у наступних випадках:                                                               1) Споживач прострочив оплату за постачання електричної енергії згідно з цим Договором, за умови, що Постачальник здійснив попередження Споживачу про можливе розірвання цього Договору;                                                                                 2) Споживач іншим чином суттєво порушив умови цього Договору, і не вжив заходів щодо усунення такого порушення протягом 5 робочих днів від дати отримання попередження від Постачальника.                  13.6. Дія цього Договору також припиняється у наступних випадках:                                                    закінчення строку, призупинення дії ліцензії з провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії Постачальником або її анулювання;                                                               банкрутства або ліквідації Постачальника;                        у разі зміни власника об’єкта Споживача;                              у разі зміни Постачальника електричної енергії.

 

Ст.13 п.1 Зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на ринку є дії чи бездіяльність суб’єкта господарювання, який займає монопольне (домінуюче) становище на ринку, що призвели або можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, або ущемлення інтересів інших суб’єктів господарювання чи споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку.

Застереження  про спеціальні ризики звільнення від відповідальності: загрози припинення  постачання електроенергії, як наслідок припинення договірних зобов’язань.                  Не визначений правонаступник договірних зобов’язань Постачальника електроенергії; Ознаки зловживання монопольним становищем вбачаються у порушенні ст.13 ч.1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» № 2210-III/11.01.2001 полягають у тому, що дії  ТОВ «ЕНРЕРА ВІННИЦЯ», яке займає монопольне становище призвели до ущемлення інтересів споживачів комунальних послуг.

      Відповідно до 2 ст. 642 ЦК, ч.4 та ч.7 ст. ст. 181, ст.188 ГК, ст.2  ЗУ «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», “Про житлово-комунальні послуги”, ст. 13 Закону України “Про захист економічної конкуренції”,  

ПРОШУ:

1.Розглянути протокол розбіжностей до договору за участю територіального органу НКРЕКП у Вінницькій області (регулятора) протягом двадцяти днів.

2.  Вжити заходів для врегулювання розбіжностей зі мною Мазур Олександром Григоровичем (споживачем) та включити до договору всі прийняті пропозиції.

3.У разі досягнення сторонами згоди щодо всіх або окремих умов, зазначених у протоколі розбіжностей, таку згоду  підтвердити у письмовій формі (протоколом узгодження розбіжностей, листом).

4. .Датою отримання ПРОТОКОЛ РОЗБІЖНОСТЕЙ/ ПРОПОЗИЦІЇ  вважати  дату  особистого вручення або дата поштового штемпеля відділу зв’язку одержувача.»                                                                                  

   З повагою ОСОБА…                                                                                                             __.04.2019 р.

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

введіть свій коментар!
введіть тут своє ім'я