На голову Новини Пропозиції політичних партій Вінницької області відносно оптимізації виборчого законодавства про місцеві вибори...

Пропозиції політичних партій Вінницької області відносно оптимізації виборчого законодавства про місцеві вибори (ОНОВЛЕНО)

215
0

Виборчий процес з обрання депутатів місцевих рад, сільських, селищних та міських голів завершено. Усвідомлюючи глибину відповідальності перед виборцями, усіма мешканцями Вінницької області за подальший політичний та економічний розвиток регіону, виходячи з необхідності консолідації усіх політичних сил, враховуючи досвід попередніх виборчих компаній в Україні, представники Вінницьких обласних організацій політичних партій дійшли до висновків, що закон України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» в чинній редакції не створює сприятливих умов для проведення чесних та прозорих виборів на Вінниччині, забезпечення виборних та інших прав і свобод громадян, гідних умов їх життя, зміцнення суспільної злагоди та співпраці на Вінниччині.
 

Виборчий процес з обрання депутатів місцевих рад, сільських, селищних та міських голів завершено. Усвідомлюючи глибину відповідальності перед виборцями, усіма мешканцями Вінницької області за подальший політичний та економічний розвиток регіону, виходячи з необхідності консолідації усіх політичних сил, враховуючи досвід попередніх виборчих компаній в Україні, представники Вінницьких обласних організацій політичних партій дійшли до висновків, що закон України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» в чинній редакції не створює сприятливих умов для проведення чесних та прозорих виборів на Вінниччині, забезпечення виборних та інших прав і свобод громадян, гідних умов їх життя, зміцнення суспільної злагоди та співпраці на Вінниччині.

Представники партійних організацій Вінницької області виділили наступні недоліки чинного законодавства про місцеві вибори :

I. Суттєві труднощі для організації виборчого процесу створило скорочення термінів перебігу виборчого процесу. Це призводило до наступних несприятливих наслідків:
1. Перенасиченість цього проміжку часу діями, що їх мали обов’язково провадити суб’єкти виборчого процесу.
2. Відсутність достатнього часу для проведення роз’яснювальної роботи з членами виборчих комісій.
3. Стислі терміни на здійснення передвиборчої агітації не дозволили в достатній мірі донести свої передвиборчі програми молодим партіям.
2. Брак часу для належного виконання норм виборчого законодавства з боку територіальних виборчих комісій. Зокрема, виборчі комісії не змогли належним чином виконати статтю 68, пункт 5, про забезпечення приміщень для голосування інформаційними плакатами місцевих організацій партій, кандидати в депутати від яких зареєстровані у багатомандатному виборчому окрузі, кандидатів у депутати в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, що поставило суб’єктів виборчого процесу у нерівноправні умови.
Тому ми пропонуємо змінити статтю 15, пункт 1, та викласти її в наступній редакції:
Ст. 15, пункт 1.
1. Чергові, позачергові місцеві вибори призначаються не
пізніше ніж за дев’яносто днів до дня виборів, а виборчий процес
розпочинається за 80 днів до дня чергових, позачергових місцевих
виборів.

II. Однією із значних загроз для прозорості та чесності виборчого процесу, було порушення балансу представництва політичних сил в територіальних виборчих комісіях. Ситуація за якою 15 з 18 членів територіальних виборчих комісій формувалися партіями, що мають свої фракції в Верховній раді, в той час як непарламентські партії мали лише 3 представників у тервиборчкомах створили не рівноправні умови для представництва суб’єктів виборчого процесу. Відповідно до цього, ми пропонуємо змінити статтю 22, пункт 1, та викласти її в наступній редакції:
Стаття 22, пункт 1.
1. Склад територіальних виборчих комісій формується за
поданнями зареєстрованих у встановленому законом порядку місцевих організацій партій у кількості не менше 9 і не більше 18 осіб. При цьому від суб’єктів подання, зазначених у пунктах 1, 2 частини другої цієї статті, до складу територіальної виборчої комісії включається не більше 9 кандидатур, і від суб’єктів подання, зазначених у пункті 3 частини другої цієї статті, – не більше дев’яти кандидатур у порядку, визначеному цією статтею.
Окремою проблемою виявились часті ротації в складі виборчих комісій, які заважали стабільній роботі, та ставали знаряддям в руках тиску на роботу тервиборчкомів. Ми пропонуємо, встановити чітку процедуру для можливої відставки (складання повноважень) члена виборчої комісії.

III. Несприятливою для представництва непарламентських партії виявилась норма по заборону участі у виборчому процесі блоків політичних партії. Відповідно до цього ми пропонуємо дозволити участь блоків політичних партій у виборчому процесі.

IY. Відсутній загальний центр, до якого б оперативно та доступно до громадян надходила інформація про хід та результати голосування. Попри існування Центральної виборчої комісії, територіальних виборчих комісій, відсутній єдиний арбітр здатний системно та адекватно аналізувати перебіг кампаній та проінформувати про це суспільство. Це породжує хаос, безґрунтовні заяви політиків, які неможливо оперативно ані підтвердити, ані спростувати. Також це створює суттєві переваги для зловживань тих, в чиїх руках знаходяться основні адміністративні важелі. Ситуації з випровадженням представників ЗМІ, з засідань Вінницької міської виборчої комісії з долученням представників правоохоронних органів є неприпустимим, та нажаль, непоодиноким прикладом непрозорості виборів.
Враховуючи ці обставини, ми пропонуємо:
1. Запровадження законодавчої норми, про обов’язковість інформування виборчими комісіями всіх рівнів, суб’єктів виборчого процесу, з одночасним провадженням відповідальності для посадових осіб виборчих комісій за відмову надавати подібну інформацію.
2. Створення електронної бази з результатами виборів. Обов’язок створити бази, та оперативно оновлювати інформацію покласти на територіальні виборчі комісії. Інформація повинна знаходитись у вільному доступі в мережі Інтернет, та містити відомості з кожної дільничної виборчої комісії.
3. Надання засобам масової інформації додаткових гарантій діяльності, з метою підвищення прозорості перебігу виборчого процесу.
Зокрема, вільний доступ до інформації про перебіг та результати виборчої кампаній, можливість для вільного ведення журналістських розслідувань з обов’язковою перевіркою правоохоронними органами наведених журналістами фактів, недопущення втручання в роботу ЗМІ посадових осіб, правоохоронних органів, суб’єктів виборчого процесу.

Y. Вибори 2010 року відзначились надзвичайно низькою явкою виборців. Ситуація, коли дві третини вінничан не прийшли на виборчі дільниці призвела до того, що міського голову обрало практично п’ята частина виборців. Подібне створює небезпечний прецедент, та викликає запитання відносно легітимності окремих виборних посад. Враховуючи вищезазначене ми пропонуємо встановити рівень явки виборців, при недотриманні якого вибори вважати таким що не відбулися. Цей поріг явки пропонується встановити на рівні 50% + 1 голос.

YI. 31 жовтня 2010 року виборці зіштовхнулися із низьким рівнем організації процесу волевиявлення. На багатьох виборчих дільницях брак кабінок для голосування, відсутність транспорту для підвозу виборців в сільській місцевості, черги, тощо, створювали неприйнятні умови для здійснення процесу голосування.
Ми пропонуємо усунути подібні організаційні недоліки шляхом викоренення хибної практики затримки в виділенні коштів на потреби виборчих комісій, одночасно із веденням відповідальності для голів виборчих комісій в разі їх неспроможності належним чином організувати дотримання прав виборців та гідних умов для здійснення процесу голосування.
Стаття 13 Закону про місцеві вибори покладає на виборчі комісії обов’язок інформування виборців з різних питань. Серед них – питання утворення виборчих округів, прав виборців, процедури голосування. На практиці ж освіта виборців практично не здійснюється у зв’язку з браком коштів на фінансування виборчими комісіями відповідних потреб, пізнім формуванням виборчих комісій, відсутністю відповідних матеріалів, які могли б бути поширені серед виборців.

YII. Підготовка членів виборчих комісій є важливою складовою загального процесу підготовки виборів, оскільки без належної підготовки від членів виборчих комісій не варто очікувати розуміння ними своїх обов’язків, правильного застосування положень виборчого законодавства. Така підготовка має здійснюватись щодо членів комісій всіх рівнів. Її проведення є особливо необхідним через широкомасштабні зміни у виборчому законодавстві, у тому числі – у зв’язку з переходом на нові системи виборів. Необхідність підготовки членів виборчих комісій передбачена і міжнародними виборчими стандартами, відображеними у Посібнику ООН про правові, технічні аспекти та питання прав людини у виборчому процесі. Згідно з цим Посібником, «строки тривалості стадій виборчого процесу повинні передбачати належний обсяг часу для … тренінгів і логістики».
Прийняття Закону про місцеві вибори незадовго до дати проведення виборів (в кінці липня 2010 року), а також подальше внесення до нього змін 31 серпня 2010 року, зробили забезпечення належної підготовки членів виборчих комісій практично неможливим. Підготовка, затвердження, друк і розповсюдження матеріалів на базі нового законодавства потребує часу. Аналогічно, підготовка команди тренерів (викладачів), проведення тренінгів для територіальних і дільничних виборчих комісій є складним завданням з технічної і логістичної точок зору.
Крім того, згідно із статтею 23 Закону про місцеві вибори, ДВК мають бути утворені лише за 15 днів до дня виборів, що робить підготовку їхніх членів до виборів дуже складним завданням. Враховуючи, що ДВК також мають здійснювати багато змістовної роботи перед днем голосування, часові можливості для навчання членів ДВК є дуже вузькими. ДВК мають створюватись раніше, що дозволятиме проводити підготовку їхніх членів.

YIII. Важливим фактором порушення рівності суб’єктів виборчого процесу були нерівні матеріальні можливості. Непрозора процедура фінансування партій, призводила до заповнення інформаційного простору, вуличних агітаційних площ представниками окремих політичних сил та кандидатів, та фактично усувала їх від можливостей повноцінно доносити свої програми до широкого загалу виборців.

IX. Посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства. Місцеві вибори викрили чимало схем порушень виборчого законодавства з боку посадових осіб, і в тому числі членами виборчих комісій.
З огляду на це, ми пропонуємо змінити статтю 91 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», та чітко прописати кримінальну відповідальність для:
1. Державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, співробітників правоохоронних органів, членів виборчих комісій, інших посадових осіб за вчинення дій чи бездіяльність спрямовану на викривлення результатів народного волевиявлення.
2. Кримінальну відповідальність для виборців, в разі виявлення фактів купівлі – продажу голосів, та інших фактів, що спотворюють результати волевиявлення. Відповідальності мають підлягати як одна, так і інша сторона учасник зазначеного правопорушення.
 

Враховуючи неоднозначні оцінки відносно демократичності виборчої кампанії до місцевих рад як з боку міжнародних спостерігачів, так і з боку вітчизняного експертного середовища, та керуючись нагальною необхідністю налагодження двостороннього зв’язку між регіональними представництвами політичних партій та центральною владою, ми пропонуємо врахувати наші пропозиції в процесі розроблення нового виборчого кодексу, з метою оптимізації виборчого законодавства, та створення дієвих механізмів для недопущення фальсифікацій та зловживань у виборчому процесі.

 

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

введіть свій коментар!
введіть тут своє ім'я