На голову РУХ Ветеранів і Пенсіонерів Моніторинг правових актів пенсійного забезпечення за ознаками дискримінації ветеранів-військовослужбовців

Моніторинг правових актів пенсійного забезпечення за ознаками дискримінації ветеранів-військовослужбовців

321
0

1. НЕВИКОНАННЯ ПЕРЕРАХУНКУ ПЕНСІЙ – НАСЛІДОК НЕВИКОНАННЯ ЗАКОНІВ. Міністерство оборони України, Департамент фінансів Міністерства оборони України, Військові комісаріати, Пенсійний фонд України, Головні управління Пенсійного фонду України, їх посадові та службові особи при здійсненні владних управлінських функцій – не виконують:

– Закон України від 09.04.1992р. №2262-XII «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» не виконують: -в частині преамбули: «Закон має на меті реалізацію особами, які мають право на пенсію за цим Законом, свого конституційного права на державне пенсійне забезпечення у випадках, передбачених Конституцією України та цим Законом, і спрямований на встановлення єдності умов та норм пенсійного забезпечення зазначеної категорії громадян України. – в частині: 3 ст. 63 «Усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв’язку зі зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, або у зв’язку із введенням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством. Перерахунок пенсій здійснюється на момент виникнення права на перерахунок пенсій і провадиться у порядку (45-2008-п ), встановленому Кабінетом Міністрів України, у строки, передбачені частиною другою статті 51 цього Закону.

У разі якщо внаслідок перерахунку пенсій, передбаченого цією частиною, розміри пенсій звільненим зі служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, є нижчими, зберігаються розміри раніше призначених пенсій. – в частині ст.51 ч.3: «Перерахунок пенсій у зв’язку із зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на такий перерахунок згідно з цим Законом, або у зв’язку із введенням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством, не проведений з вини органів Пенсійного фонду України та/або державних органів, які видають довідки для перерахунку пенсії, провадиться з дати виникнення права на нього без обмеження строком». – абзац 4 статті 63 (Попередня редакція) «Усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв’язку зі зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відпо-відних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, або у зв’язку із введенням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством. Перерахунок пенсій здійснюється на момент виникнення права на перерахунок пенсій і провадиться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, у строки, передбачені частиною другою статті 51 цього Закону.

У разі якщо внаслідок перерахунку пенсій, передбаченого цією части-ною, розміри пенсій звільненим зі служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, є нижчими, зберігаються розміри раніше призначених пенсій». 
– Закон № 5130 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» № 5130 від 6 грудня 2016р. вніс зміни до Закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» в частині абзацу 4 статті 63 «Усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв’язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом на умовах, у порядку та розмірах, передбачених Кабінетом Міністрів України. У разі якщо внаслідок перерахунку пенсій, передбаченого цією частиною, розміри пенсій звільненим зі служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, є нижчими, зберігаються розміри раніше призначених пенсій»
– Кабінет міністрів України не приймав Постанов про перерахунок пенсій віськовослужбовців (у 2008 році – було лише підвищення)!

– Закон від 15.07.2015р. №614-VIII «Про внесення змін до деяких законів України з питань пенсійного забезпечення» – не виконують в частин ст. II. Прикінцеві положення п.2. пп.2 Кабінету Міністрів України до 1 січня 2016 року: привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону. -зокрема, не скасована Постанова КМУ від 13.02.2008р. №45 в частині ст.1, яка передбачає виконання Закону в частині перерахування пенсій військовослужбовцям тільки у випадку відповідної постанови КМУ та надання повідомлень МО і довідок ОВК… Голова Уряду Гройсман В.Б. не виконує Закон, який підписав, як Голова ВРУ.

– Закон від 23.12. 2015р. N 900-VIII «Про соціальні гарантії екс-поліцейських», який зобовязав Пенсійний Фонд України з 01.01.2016р. пенсіонерам МВС перерахувати посадові оклади, оклади за військове звання та додаткові види грошового забезпечення з врахуванням нового грошового забезпечення діючих поліцейських – КМУ та ПФУ не виконують:
– з 1 січня 2008 року не здійснюють обов’язковий перерахунок раніше призначених пенсій у зв’язку із фактичним збільшенням рівня грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців за рахунок встановлення збільшеного розміру: – до 01.01.2008р. пенсія нараховувалась з врахуванням премії – 33,3% всього грошового забезпечення, але з 01.01.2008р. – 10% посадового окладу, розмір щомісячної премії встановлювався наказами Міністра оборони України, – наказ МО від 05.11.2010 № 576 – з 1.11.2010р. розмір премії – 55 (70) % посадового окладу, – наказом МО від 28.01.2011р. № 50 подовжено нарахування розміру премії- 55 (70) %, – наказом МО від 25.06.2011р. № 355 – з 01.06. 2011р. премія – 90% для офіцерів (110% – контрактників), – наказом МО від 27.01.2016р. №44 «Про особливості виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України в 2016 році»
( У назві йдеться не про збільшення, а про особливості грошового забезпечення, але у наказі йдеться про встановлення та виплату щомісячних премій, надбавок та доплат військовослужбовцям). – премія 450 % посадового окладу офіцера, військовослужбовцям на посадах рядового, сержантського та старшинського складу, яким встановлено посадовий оклад за: I тарифним розрядом – 680% посадового окладу… X тарифним розрядом –425% посадового окладу, можливість командирів військових частин збільшувати розмір щомісячннх премій у розмірі до 16 000 грн (для командирів бригад), а також можливість встановлювати інші види надбавок та доплат.
(http://www.mil.gov.ua/content/other/MOU44-2016.pdf
http://www.mil.gov.ua/content/other/MOU44-2016.pdf
http://www.ukrmilitary.com/2016/02/nakaz-mou-44.html ) З **.02.2008р. 
– Збільшене грошове забезпечення – це премії, надбавки та доплати, які у ручному порядку як встановлюють, так і забирають. У зв’язку із цим переважна більшість військових пенсіонерів, ветерани військової служби, які вийшли на пенсію у 80-90-х роках і мають по 25-30 років вислуги, сьогодні отримують мізерну пенсію в середньому 1500-2000 грн.
Пенсійний Фонд виплачує пенсії МО з врахуванням премії 10% 
посадового окладу – у 45 раз менше ніж нараховують офіцерам; 
– посадового окладу у відповідності з вимогами наказу Міністра оборони України від 28 липня 2008 року № 377, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18 серпня 2008 року за № 761/15452; 
– щомісячної додаткової грошової винагороди, встановленої постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2013 року № 161: – з 1 квітня 2013 року – у розмірі, що не перевищує 20 відсотків місячного грошового забезпечення; – з 1 вересня 2013 року – у розмірі, що не перевищує 40 відсотків місячного грошового забезпечення; – з 1 січня 2014 року – у розмірі, що не перевищує 60 відсотків місячного грошового забезпечення. 
– За рішенням Міністра оборони України від 19.05.2010р. погоджено пропозицію Департаменту фінансів МОУ від 13.05.2010р. №248/9/157 щодо збільшення з 01.05.2010р.премії в розмірі 25% місячного грошового забезпечення військовослужбовцім центрального апарату МОУ та Генштабу ЗСУ. За рішенням Міністра оборони України від 07.06.2011р. погоджено пропозицію Генштабу ЗСУ від 0.06.2011р. №300/1/с/1555 щодо збільшення з 01.06.2011р. премії в розмірі 40% місячного грошового забезпечення військовослужбовцім центрального апарату МОУ та Генштабу ЗСУ. За рішенням Міністра оборони України від 19.05.2010р. погоджено пропозицію Департаменту фінансів МОУ від 06.04.2013р. №248/3/9/1/282 щодо збільшення розміру щомісячної премії військовослужбовцям апарату МОУ та Генштабу ЗСУ з 01.01.2013р. на 45% місячного грошового забезпесення. Отже, право на перерахунок пенсії «штабістам» ЗСУ забезпечено ч.3 ст.63 Закону України №2262. Але не військовослужбовцям інших част і підрозділів!
– ознаки дискримінації (обмеження) розміру пенсії військовослужбовців ЗСУ – на відміну від центрального апарату МОУ та Генштабу ЗСУ.
– ознаки дискримінації (обмеження) розміру пенсії військовослужбовців в залежності від дати виходу на пенсію і, відповідно, більших розмірів премії,

2. НЕВИКОНАННЯ ПЕРЕРАХУНКУ ПЕНСІЙ – НАСЛІДОК ЗАКОНІВ, ПОСТАНОВ УРЯДУ ТА ВВЕДЕННЯ ВСЕ НОВИХ ДОДАТКОВИХ ВИДІВ ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 
– Прем’єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ підписав Постанову Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 року №1522 «Про передачу органам Пенсійного фонду України функцій з призначення і виплати пенсій деяким категоріям громадян». Пенсійний Фонд – ективна структура з обкрадання пенсіонерів. 
– Голова Верховної Ради України В.Литвин підписав Закон України «Про державний бюджет України на 2007 рік», яким в частині ст.99 з 01.01.2007р. органам Пенсійного Фонду передано функції із призначення (перерахунку) пенсій військовослужбовцям і іншим категоріям громадян, які отримують пенсію на умовах Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

– Постанова КМУ від 07.11.2007р. № 1294 визначає оклади за військове звання у Збройних Силах України, які у 17- 20 разів меньші від відповідних спеціальних звань поліцейських, встановлених Постановою КМУ від 11.11.2015р. №988 «Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції». Зокрема, оклади за військове звання: підполковника Збройних Сил України – 130 грн., а підполковника поліції – 2200 грн (2200:130=17 разів), полковника ЗС України – 135 грн., полковника поліції – 2400 грн. (2400:135=18 р.), генерал-полковника ЗС України-150 грн., а генерала поліції третього рангу – 3000 грн. (3000:150 =20 р.). (рядового поліції – 400). Посадові оклади військовослужбовців у Збройних Силах України, відповідно до вказаних постанов Уряду, втричі меньші від відповідних у поліцейських: командир батальйону ЗС – 1000-1100 грн., а командир батальйону поліції – 3050 грн. (рядового поліції-1700 грн.). Надбавка за вислугу років військовослужбовцям, зокрема, понад 25 років – 40% посадового окладу з урахуванням окладу за військовим званням, а розмір надбавки за стаж служби в поліції понад 25 років – 50% посадового окладу з урахуванням окладу за спеціальним званням (на 10% більше). Передбачено запровадження надбавки за специфічні умови проходження служби в поліції у розмірі до 100 % посадового окладу з урахуванням окладу за спеціальним званням та надбавки за стаж служби поліцейським. Розмір грошового забезпечення голови Національної поліції України – 98 000 гривень, заступників голови – 70 000 грн., керівників структурних підрозділів апарату та територіальних органів Національної поліції – 30 000 грн. – ознаки дискримінації мотивації військовослужбовців ЗСУ,

– Постанова Кабінету міністрів України « Питання грошового забезпечення окремих категорій військовослужбовців та осіб начальницького складу» №718 від 19.10.2016р. згідно з якою: 1. Затвердити розміри посадових окладів для окремих категорій посад військовослужбовців та осіб начальницького складу, які займають керівні посади, зокрема: Голова СБУ, Голова Служби зовнішньої розвідки, начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил, командувач Національної гвардії, Голова Адміністрації Держспецтрансслужби, Голова Держприкордонслужби, начальник Управління державної охорони, Голова ДПтС, Голова Держспецзв’язку, Голова ДСНС, керівник розвідувального органу Міноборони – 12061 (Місячний посадовий оклад, гривень), – Перший заступник Голови СБУ, перший заступник Голови Служби зовнішньої розвідки, перший заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил, перший заступник командувача Національної гвардії, перший заступник Голови Адміністрації Держспецтрансслужби, перший заступник Голови Держприкордонслужби, перший заступник начальника Управління державної охорони, перший заступник Голови ДПтС, перший заступник Голови Держспецзв’язку, перший заступник Голови ДСНС, командувач виду Збройних Сил, перший заступник керівника розвідувального органу Міноборони, начальник Національного університету оборони імені Івана Черняхівського – 11200 грн. 
– Заступник Голови СБУ, заступник Голови Служби зовнішньої розвідки, заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил, начальник Головного управління – заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил, командувач окремого роду військ Збройних Сил, командувач окремого роду сил Збройних Сил, заступник командувача Національної гвардії, заступник Голови Адміністрації Держспецтрансслужби, заступник Голови Держприкордонслужби, заступник начальника Управління державної охорони, заступник Голови ДПтС, заступник Голови Держспецзв’язку, заступник Голови ДСНС, заступник керівника розвідувального органу Міноборони, начальник Об’єднаного оперативного штабу – 10338грн. 
2. Установити, що військовослужбовцям та особам начальницького складу, зазначеним у пункті 1 цієї постанови, виплачується:надбавка за інтенсивність служби в розмірі до 100 відсотків посадового окладу; 
премія відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах коштів, передбачених у кошторисі на преміювання військовослужбовців та осіб начальницького складу відповідного органу; грошова допомога на оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує місячного грошового забезпечення. 
3. Грошове забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького складу, зазначених у пункті 1 цієї постанови, складається з посадового окладу, інших виплат, установлених цією постановою, а також окладу за військовим (спеціальним) званням і надбавки за вислугу років, установлених у розмірі та порядку, що визначаються законодавством для військовослужбовців. 4. Військовослужбовцям та особам начальницького складу, зазначеним у пункті 1 цієї постанови, може надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує місячного грошового забезпечення. (Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН)

– Постанова КМУ від 13.02.2008р. №45 «Про порядок перерахунку пенсій…»: в частині ст.1. Перерахунок раніше призначених відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (далі – Закон) пенсій проводиться у разі прийняття рішення Кабінетом Міністрів України про зміну розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення для відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за Законом (далі – особи), або у зв’язку із введенням для них нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, установлених законодавством. – Вказане положення КМУ,що перерахунок військових пенсій здійснюється лише у разі прийняття відповідного рішення уряду, а не Міністра оборони, не може бути визнане конституційним (суперечить абз.3 статті 22 Конституції України), адже урядова постанова (підзаконний акт) не відповідає нормі закону та встановлює додаткові (не передбачені Конституцією та законом) обмеження для перерахунку пенсій. 
-в частині ст.2-6 Міністерство силової структури зобов’язала повідомляти Пенсійний фонд України про необхідність проведення перерахунку, а уповноважений орган силової структури подавати довідки на кожного пенсіонера про грошове забезпечення для обчислення нового розміру пенсії. (обовязки по наданню довідок на перерахунок пенсій перекладені на МО, МВС, СБУ, які не є структурними підрозділами Пенсійного фонду). Перерахунок пенсій ПФ почав проводити не по факту підвищення грошового забезпечення військовослужбовців (зокрема премій), а коли того побажає Кабмін, – ознаки введення в дію підзаконним актом КМУ системного блокування ПФУ Законів в частині перерахування пенсій військовослужбовців ЗСУ,

– Постанова КМУ від 23.04.2012р. №355 Про збільшення розмірів пенсій, призначених відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” 1. Установити з 1 липня 2012 р. підвищення до пенсій, призначених до зазначеної дати відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” … Військові пенсіонери масово почали брати у військових комісаріатах довідки про складові грошового забезпечення і звертатись до відділень Пенсійного Фонду України з вимогою про перерахунок пенсій. Пенсійний Фонд їм відмлвляв, що спричинило величезну кількість позовів до ПФУ. Оскільки суди першої та апеляційної інстанції почали задовольняти позовні вимоги пенсіонерів, суди касаційної інстанції почали скасовувати попередньо прийняті рішення і відмовляти у задоволенні позовних вимог на підставі того, що Кабінет Міністрів України даною постановою, не приймав рішень щодо зміни розмірів хоча б одного з видів грошового забезпечення доя відповідних категорій військовослужбовців,які маютьправо на пенсію за Законом № 2262-XII. Отже, на думку судів Вищого Адміністративного Суду України, довідка обласного військового комісаріату не може бути підставою для перерахунку пенсії, оскільки враховує граничний розмір надбавок, а не фактичну зміну хоча б одного з видів грошового забезпечення військовослужбовця. Ось так наш Законодавець та Судова система захищає права військових пенсіонерів. ПФУ нарахував «підвищення до пенсії» пенсіонерам МО, яким раніше пенсія була нарахована до 90% у меньших ніж належить розмірах – до 80%. – ознаки дискримінації (обмеження) пенсій військовослужбовців ЗСУ,

– Постанова КМУ №112 від 25.03.2014 року «Про внесення змін до деяких постанов КМУ з питань пенсійного забезпечення» – нарахування підвищень чорнобильцям, дітям війни, учасникам бойових дій, жертвам нацистських переслідувань, інвалідам війни – за вибором однієї з підстав. Підзаконний акт КМУ обмежує права громадян, які передбачені ст.3, 8, 9, 21, 22, 58, 64 Конституції України.

– Закон від 10.12.2015 р. № 889-VIII «Про державну службу» в частині ст.20 «Вимоги до осіб, які претендують на вступ на державну службу» не передбачають, як у інших країнах, проходження військової служби. Тому держслужбовці Мінсоцполітики, Пенсійного Фонду відверто глузують з захисників Батьківщини, демонструють презирство, зневагу і нерозуміння: «Ми вас, які з коридору ніколи не зрозуміємо!», «За що підвищувати пенсії військовослужбовцям? Ви що, космонавти?», відписки: «законних підстав для перерахунку військових пенсій після 01.01.2008р. не було», «з 01.01.2008р. і на 2016р. Міністерство Оборони не повідомляли Пенсійний фонд про перерахунок раніше призначених пенсій у звязку зі збільшенням додаткових видів грошового забезпечення, зокрема премій», «військові комісаріати**.02.2008р. на пенсіонерів МО, які раніше отримували пенсію з розрахунку премії – 33.3% грошового забезпечення, подали до ПФУ довідки для здійснення перерахунку пенсії з розрахунку премії – 10% посадового окладу», «з **.02.2008р. і на даний час Обласні військові комісаріати не подавали до ГУ ПФУ довідки про перерахунок раніше призначених пенсій, з врахуванням збільшення премій: з 01.11.2010р. по 31.05. 2011р. – 55%, з 01.06.2011р. – 90%, з 27.01.2016р.- 450%.», «збільшення грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України шляхом збільшення розміру премії» – «відомчі» 
– Постанова КМУ №18 від 20.01.2016 р., згідно з якою «військовослужбовцям Збройних Сил, Служби безпеки…за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду виплачується винагорода у розмірах, визначених керівниками відповідних державних органів за погодженням з Міністерством фінансів та Міністерством соціальної політики, у межах бюджетних призначень». Уряд делегував повноваження встановлювати розміри винагороди військовослужбовцям та поліцейським керівникам відповідних державних органів (включаючи Міністра оборони та Міністра внутрішніх справ).Винагорода, як додатковий вид грошового забезпечення, не передбачена для розрахунку пенсій. – ознаки дискримінації інших ветеранів-учасників 53 війн і воєнних конфліктів,

3. НЕВИКОНАННЯ ПЕРЕРАХУНКУ ПЕНСІЙ – НАСЛІДОК НЕВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ. Пенсійний фонд України відмовляється виконувати судові рішення, щодо перерахунку пенсій військовослужбовців, які вступили в законну силу, мотивуючи відсутністю коштів і тим, що вони нібито суперечать законодавству: 
– Вищий адміністративний суд України 23.08.2007 року надав Рекомендації, в яких вказав, що при визначенні пенсії основні види грошового забезпечення враховуються в установленому розмірі за останньою штатною посадою, займаною перед звільненням, а додаткові види грошового забезпечення, відповідно, з середньомісячної їх суми за 24 календарних місяці (частина третя статті 43 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»), пункт 7 постанови Кабінету Міністрів України “Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей” від 17.07.92 року №393.
– Рішення Конституційного суду України від 20.03.2002 року №5-рп/2002, де зазначено, що: «Служба у Збройних Силах України та інших військових формуваннях повязана з ризиком для життя і здоровя, підвищеними вимогами до дисципліни, професійної діяльності, фахових, фізичних, вольових та інших якостей. Це повинно компенсуватися наявністю підвищених гарантій соціальної захищеності, тобто комплексу організаційно-правових економічних заходів, спрямованиз на забезпечення добробуту саме цієї категорій громадян, як під час проходження служби так і після її закінчення». 
– Європейський Суд з прав людини у своєму рішенні від 08.11.2005 року по справі «Кочко проти України» зазначив: «Суд не сприймає аргумент Уряду щодо бюджетних асигнувань, оскільки органи державної влади не можуть посилатися на відсутність коштів як причину невиконання своїх зобовязань». Суд зазначає, що національні суди застосували зворотну силу закону, що є свавільним і незаконним. 
4. ОБМЕЖЕННЯ РОЗМІРУ ВІЙСЬКОВИХ ПЕНСІЙ – НАСЛІДОК ЗАКОНІВ: 
– Закон “Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи” від 07.07.2011 р. № 3668-VІ, вніс зміни до статті 13 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” – з 01.10.2011р. зменшено максимальний розмір пенсії з 90 до 80 % грошового забезпечення (підписав Президент В. Янукович)… Але, Пенсійний фонд не врахував частину 2 розділу ІІ (Прикінцеві та перехідні положення) Закону України “Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи”, якою зазначено, що обмеження пенсії максимальним розміром, встановленим цим Законом (80%), не поширюється на пенсіонерів, яким пенсія призначена до набрання чинності цим Законом. Тому максимальний розмір «підвищення» за постановою Кабінету Міністрів України №355 пенсіонерам, які отримували пенсію до 90%, перерахував у меньших розмірах – до 80% (!) – ознаки порушення ст.58 Конституції України, відповідно до якої – закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі. Це означає, що вони поширюють свою дію тільки на ті відносини, які виникли після набуття законами чи іншими нормативно-правовими актами чинності.

– Закон «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» від 2703.2014р., вніс зміни до статті 13 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” -максимальний розмір пенсії МО зменшено на 10%, до 70% (підписав в.о Президента, Голова Верховної Ради України О.Турчинов),
– Закон №2212/ 02.03.2015р. з пенсійного Закону вилучив норми про неоподаткування пенсій, введено податок 15% з пенсій, що перевищують 3600 грн., знято окремі види надбавок до пенсій за вислугу років на неповнолітніх дітей і чорнобильцям,
– Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет на 2014 рік» в частині прикінцевих положеннях та п.9 прикінцевих положень Закону України «Про державний бюджет на 2015 рік» розміри пільгових призначень застосовуються в порядку і розмірах, встановлених Кабінетом міністрів України (КМУ), виходячи з наявних фінансових ресурсів держави.
– Висновок: Дії та бездіяльність Президентів, Урядів, депутатів Верховної Ради України, міністрів КМУ мають ознаки: «гібридної війни» проти системи пенсійного забезпечення ветеранів Збройних Сил та правоохоронних органів, дискримінації, зневаги, ліквідації мотивації до захисту Батьківщини мобілізаційних кадрів Збройних Сил України, створення «контрольованого хаосу», загрози національній безпеці. 
– P.S. Конституційний обов’язок із захисту Вітчизни в українських реаліях, мабуть, слід тлумачити насамперед як захист свого народу від ворога та агресора. Держава (тобто організація влади) на захист наразі не заслужила…

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

введіть свій коментар!
введіть тут своє ім'я