На голову Економіка Хто розпочав тарифний геноцид ???

Хто розпочав тарифний геноцид ???

366
0

Люди НЕрозуміють чому такі шалені платіжки, що у двічи більше ніж мінімальна пенсія чи мінімальний прожитковий рівень життя ???
Українці мають «ПОДЯКУВАТИ» ГРОЙСМАНУ, за те що «ПОДБАВ» про наші ГТМ та їх компонентів та передав в оренду облгазам ..
«Трохи історії :
– це Гройсман що підняв тариф-газ у двічі ставши прем’єром
– це Гройсман що продлив контракт Коболеву.
– підняв тарифи на теплопостачання, воду, гарячу воду».
Постанова №95 від 21 лютого 2017 р. «Про забезпечення ефективного використання «Газо Транспортних Мереж» або їх складових».
У договорах, які підписували всі облгази чітко сказано:
1. Предметом цього договору є передача орендарю в строкове платне користування (оренду) газорозподільних систем або їх складових
(далі – майно) за переліком за формою згідно з додатком 1, до яких підключені (приєднані) інші газові мережі.
2. Перелік та вартість майна, що визначається шляхом проведення незалежної оцінки, яке передається за цим договором орендарю, зазначається в додатку 1, який є невід’ємною частиною цього договору.
3. Право користування майном в орендаря виникає з дати підписання сторонами цього договору.
4. Право на використання майна надається з метою провадження орендарем ліцензованої діяльності з розподілу природного газу та безаварійного розподілу природного газу його споживачам, ефективного використання майна, його збереження, відновлення, поліпшення, реконструкції та модернізації.
Правовий режим майна та умови користування ним
5. Право власності на майно, передане за цим договором, належить державі.
6. Укладення цього договору не змінює права власності на майно, передане орендареві в оренду.
7. Передане в оренду майно обліковується на балансі орендодавця.
8. Орендарю забороняється будь-яким чином відчужувати чи обтяжувати майно, а також здавати його в суборенду, надавати в оперативний або фінансовий лізинг, передавати речові або будь-які інші права щодо нього, передавати його у заставу, в управління та вчиняти будь-які дії, що пов’язані із зміною його цільового призначення.
9. Майно не може бути використане на інші не передбачені цим договором цілі.
10. На майно не може бути звернене стягнення за вимогами кредиторів орендаря. Майно, щодо якого орендарем здійснено будь-яке поліпшення (у тому числі таке, що може бути відокремлене від майна), ремонт під час строку дії цього договору, є власністю держави та здійснення зазначених дій не підлягає компенсації.
11. Відповідальність за втрату (пошкодження, знищення) майна несе орендар починаючи з дати підписання сторонами цього договору і до дати повернення майна орендодавцю в установленому законодавством порядку за актом приймання-передачі майна.
12. Облік майна ведеться у порядку, встановленому законодавством. Орендодавець веде облік, паспортизацію майна відповідно до вимог законодавства та цього договору.
13. Орендар зобов’язується виконувати роботи, пов’язані з поліпшенням, відновленням, ремонтом, реконструкцією та технічним обслуговуванням майна відповідно до вимог законодавства, цього договору, а також створювати умови для безпечної та безаварійної його експлуатації.
Орендар забезпечує фінансування за рахунок власних коштів робіт, передбачених в абзаці першому цього пункту, в розмірі не менш як 100 (сто) відсотків амортизаційних відрахувань, передбачених у тарифах на послуги з розподілу природного газу. Амортизаційні відрахування, які визначають розмір фінансування зазначених робіт, розраховуються як сума амортизації, передбаченої в тарифах на розподіл природного газу, затверджених НКРЕКП, зменшена на розмір амортизації, яка віднесена на майно орендаря, побудованого (отриманого) за власні кошти орендаря або отриманого від третіх осіб, крім держави.
14. Отримані від використання майна доходи належать орендарю, за винятком відрахувань, визначених у розділі “Орендна плата” цього договору.
15. Після припинення дії цього договору орендар зобов’язується в обумовлений цим договором строк повернути майно орендодавцю
З ЦЬОГО ВСЬОГО СЛІД:
Трубопроводи ГТМ та інше майно належить – територіальним громадам, а не якимось там олігархам- облгазам ..
Облгази зобов’язані проводити ремонтні роботи та модернізації, перевірку вузлів обліку, їх ремонт і заміну виключно за СВІЙ РАХУНОК!
Ми маємо зупинити
«СТОП ТАРИФНИЙ ГЕНОЦИД»
-1 Створити комунальні «Газо Ттпнспортні Мережі» та передати іх тергромадам, а керівників мае обирати та відкликати територіальна громада.
-2 націоналізація «облгазів» та «обленерго» НЕГАЙНО бо це є енергетична безпека держави.
Віктор Малиновський.
#влада #тарифи #геноцид #корупція