Новини Чому не можна підписувати угоду про приєднання з водоканалом на постачання води...

Чому не можна підписувати угоду про приєднання з водоканалом на постачання води та водовідведення(АНАЛІЗ)

348
0

У Вінницькому міському суді розглядається цивільна справа за позовом В. Малиновського до КП “Вінницяоблводоканалу”, щодо визнання “Договору приєднання про надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення”, розробленим КП “Вінницяоблводоканал”, незаконним та таким, що не відповідає типовому договору, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 630 від 23.06.2005 року.

Про це пише В. Малиновський в позовній заяві, повідомляє Голос народу

Вивчивши та порівнявши “Типовий договір про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення”, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 630 від 23.06.2005 року, та “Договір приєднання про надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення”, розроблений КП “Вінницяоблводоканал”, я прийшов до висновку, що “Договір приєднання про надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення” та “Типовий договір про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення” суттєво відрізняються.

Умови типового договору, що набули юридично обов’язкового значення в силу актів цивільного законодавства, є обов’язковими для сторін договору, які не мають права відступити від їх положень і врегульовувати свої відносини на власний розсуд.

Виходячи із вищевикладеного я вважаю, що такі дії КП “Вінницяоблводоканал” порушують мої особисті права споживача.

Між “Типовим договором про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення” (надалі “Типовий договір”)  та “Договором приєднання про надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення” (надалі “Договір приєднання”)  мною виявлені наступні суттєві відмінності :

– в главі “Оплата спожитих послуг” незаконно включено пункт 12 , який не  передбачено “Типовим договором”, а саме, – “Плата за надані послуги вноситься Споживачеч відповідно до показань засобів обліку води або нормативів (норм) споживання, Показання квартирних засобів обліку знімаються Споживачем та передаються Виконавцю щомісяця та в термін до _……..      числа. У разі встановлення квартирних засобів обліку їх показаня розподіляються пропорційно кількості мешканців квартири. Пільги споживачам з оплат послуг надаються на частку, отриману після такого розподілу, за фактичними витратами, але не вище нормативів (норм споживання, визначених законодавством). Періодична повірка засобів обліку води проводиться у строк, що не перевищує одного місяця. За цей час Споживач оплачує послуги згідно із середньомісячними показаннями засобів обліку за попередні три місяці. У разі закінчення терміну дії держповірки або несправності засобів обліку води, що не підлягає усуненню, плата за послуги з моменту її виявлення вноситься згідно з нормативами (нормами)  споживання”;

– в главі “Права та обов’язки сторін” в розділі 17 в п.5 “Договору приєднання” КП “Вінницяоблводоканал” покладає обов’язок здійснення періодичної повірки засобів обліку води на споживача, що суперечить змісту п.5  розділу 17 “Типового договору”, та який, відповідно до статті 26 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”, є істотною умовою договору на надання житлово-комунальних послуг ;

– в главі “Права та обов’язки сторін” в розділі 18 “Договору приєднання” КП “Вінницяоблводоканал” внесені п.п.2, 3,  які відсутні в цьому ж розділі “Типового договору”, і навпаки розділі 18 “Договору приєднання” відсутні п.п.2, 3, які містить “Типовий договір”. Тобто КП “Вінницяоблводоканал” на власний розсуд змінило істотні умови договору, встановлені “Типовим договором” ;

– в розділі  19  “Виконавець зобов’язаний” глави  “Права та обов’язки сторін” в “Договорі приєднання” відсутні наступні пункти, які передбачено “Типовим договором”:

4.)  проводити періодичну повірку квартирних засобів обліку, їх обслуговування ремонт, у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж;

5.)  проводити два рази на рік перевірку стану внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку із складенням відповідного акта;

6.)  узгодити із споживачем не пізніше ніж за три робочих дні до проведення планої робіт всередині житлового приміщення час доступу до такого приміщення з наданням йому відповідного письмового повідомлення;

10.)утримувати   внутрішньобудинкові  мережіу  належному технічному стані здійснювати їх технічне обслуговування та ремонт;

11.) інформувати споживача протягом доби з дня виявлення недоліків у роботі внутрішньобудинкових інженерних систем та/або інженерного обладнання, що розташовані за межами багатоквартирного будинку або  житлового будинку (у разі його особистого звернення  –  невідкладно), про причини та очікувану тривалість зупинення надання послуг або обмеження їх кількості, а також про причини порушення якісних показників надання послуг;

12.)усувати аварії та інші порушення порядку надання послуг, а також виконуватИ заявки споживачів у строк, установлений законодавством і цим договором ;

Таким чином, самовільно змінивши обсяги обов’язків сторін, всупереч змісту обов’язків сторін встановлених “Типовим договором”,  КП “Вінницяоблводоканал”, являючись природним монополістом на надання послуг, незаконно змінило істотні умови договору, чим порушило моє право споживача ;

– редакція пункту 22 глави “Точки розподілу …”, яка визначає місце здійснення передачі послуг від Виконавця Споживачеві,  у “Договорі приєднання” не відповідає редакції пункту 22 “Типового договору”, і має зовсім інший зміст ;

– в главу “Інші умови” “Договору приєднання”  КП “Вінницяоблводоканал” незаконно  включено пункти 35, 37, які не передбачено “Типовим договором”. Так в п. 35 зазначено, що – “У разі внесення змін до будь-якого нормативно-правового акту, або втрату ним чинності шляхом набрання юридичної сили новим нормативно-правовим актом, сторони зобов’язуються керуватися новим актом без внесення змін до договору”, а в п. 37 КП “Вінницяоблводоканал” визначив, що – “Споживач відповідно до ЗУ “Про захист персональних даних”  від 01.06.2010 дає згоду Виконавцю на обробку, зберігання та використання його персональних даних : первинних джерел (фото зображення, паспортні дані, ідентифікаційний код, відомості виданих на його ім’я документів, відомості, які Споживач надає про себе) виключно з метої забезпечення реалізації договору про надання послуг з централізованого водопостачання і водовідведення. Ваші персональні дані будуть включені до бази даних споживачів послуг водопостачання та водовідведення. Виконавець зобов’язується забезпечити захист персональних даних від незаконної обробки, знищення або незаконного доступу сторонні, осіб”. 

Також у  “Договорі приєднання” додатково включено вимогу на  отримання від споживача інформації стосовно його паспортних даних (номер, серія, ким і коли виданий, ідентифікаційний код), що не передбачено “Типовим договором”. Мені не зрозуміло навіщо для надання послуг з водопостачання та водовідведення КП “Вінницяоблводоканал” потрібні моє фото та копіїї інших моїх документів. Вважаю, що такі дії відповідача грубо порушують вимоги Закону України “Про захист персональних даних”.

Відповідно до абзацу 4 пункту 4 статті 179 Господарського кодексу України, при укладенні господарського договору на осиові типового договору, затвердженого Кабінетом Міністрів України, сторони не можуть відступати від змісту типового договору, але мають право конкретизувати його умови.

Наведені мною факти в розбіжностях змісту “Типового договору” та “Договору приєднання”, зміна істотних умов договору передбачених “Типовим договором”, які створені суб’єктом природної монополії в сфері надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення КП “Вінницяоблводоканал”, не конкретизують умови надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, а перекладють частину обов’язків виконавця послуг на споживача та погіршують становище споживача.

Така моя позиція узгоджується зі змістом висновків щодо відповідності “Договору приєднання” змісту “Типового договору” та вимогам чинного законодавства, викладених в листі Вінницького обласного територіального відділення антимонопольного комітету України за № 03-36/305 від 25.02.16 року.

Згідно зі ст. 638 Цивільного кодексу України істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Таким чином, Законом України “Про житлово-комунальні послуги” та “Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення”, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 року № 630, передбачено надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення на основі типового договору.

Крім того, відповідно до статті 26 Закону України “Про житлово-комунальні послуги” істотними умовами договору на надання житлово-комунальних послуг є:

1) найменування сторін;

2) предмет договору;

3) вичерпний перелік житлово-комунальних послуг, тарифи та їх складові на кожну цих послуг, загальна вартість послуг;

4) порядок оплата за спожиті житлово-комунальні послуги;

5) порядок перерахунків розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості;

6) права та обов’язки сторін;                                                 

7 ) порядок контролю та звіту сторін;

8) порядок вимірювання обсягів та визначення якості наданих послуг;

9) визначення точок розподілу, в яких відбувається передача послуг в виконавця/виробника споживачу;

10) порядок обслуговування мереж та розподіл повноважень щодо їх експлуатації відновлення (ремонту);

11) умови доступу в квартиру, будинок, приміщення, на земельну ділянку для усунен аварій, неполадок, огляду мереж, зняття контрольних показників засобів обліку;

12) порядок здійснення ремонту

13) відповідальність сторін та штрафні санкції за невиконання умов договору;

14) порядок вирішення спорів; .

15) перелік форс-мажорннх обставин;

І 6) строк дії договору;

17) умови зміни, пролонгації, припинення дії договору;

18) дата і місце укладення договору.

Крім істотних умов договір може містити інші умови за згодою сторін.

Судовою палатою у цивільних справах Верховного Суду України висловлена правова    позиція   у справі  6-110 цс 12, в якій зазначено, що, – “Свобода договору, закріплена у ст. ст. 6, 627 ЦК України, яка полягає у праві сторін вільно вирішувати питання при укладенні договору, при виборі контрагентів та при погодженні умов договору, не є безмежною.

У тих випадках, коли актом цивільного законодавства передбачена обов’язковість положень цього акту для сторін договору, сторонни не вправі відступити від їх положень (ч. 3 ст. 6 ЦК України). Так, ст. ст. 19, 20 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» передбачають обов’язок споживача житлово-комунальних послуг укласти письмовий договір з виконавцем послуг на основі типового договору.

Форма та зміст (умови) типового договору затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 року № 529 «Про затвердження типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій».

З аналізу змісту ч. 3 ст. 6, ч. 1 ст. 630 ЦК України, ст. ст. 19 – 21 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 року № 529 «Про затвердження типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій»  убачається, що умови типового договору, що набули юридично обов’язкового значення в силу актів цивільного законодавства, є обов’язковими для сторін договору, які не мають права відступити від їх положень і врегулювати свої відносини на власний розсуд”.

На підставі викладеного та Законів України “Про захист прав споживачів”, “Про житлово-комунальні послуги”, “Про питну воду та питне водопостачання”, постанови  Кабінету Міністрів України № 630 від 21 липня 2005 року “Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення”, ст.ст.626-631, 638, 648, 649 ЦК України, ст.179 ГК України, ст.ст.3, 15, 27, 31, 118, 119, 120 ЦПК України , –

                                       

   П     Р     О     Ш     У   :

Визнати “Договір приєднання про надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення”, розроблений КП “Вінницяоблводоканал”, незаконним та таким, що не відповідає “Типовому договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 630 від 23.06.2005 року.

Зобов’язати КП “Вінницяоблводоканал” укласти зі мною, Малиновським В.В., “Договір приєднання про надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення “, розроблений на підставі “Типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення”, затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України № 630 від 21 липня 2005 року

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

введіть свій коментар!
введіть тут своє ім'я